Příspěvek 5000 Kč na dítě schválili poslanci. Podrobné podmínky

Poslanci dnes zrychlenou formou schválili jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18. narozenin pro rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Zákon teď zamíří k senátorům, ani u nich se komplikace nečekají. 

Vládní koalice prosadila v Poslanecké sněmovně návrh, který odsouhlasila na začátku června. Opoziční nápady – například na zvýšení věkové hranice na 26 let, opakování dávky každý měsíc do konce roku nebo na zrušení milionové hranice příjmu – neprošly.

Mimořádný příspěvek má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

Prošli jsme schválený zákon a přinášíme odpovědi na nejčastější otázky:

Mimořádná příspěvek na dítě. Co daně, exekuce a srážky?

Jednorázový příspěvek je 5000 korun bez jakéhokoliv krácení. To znamená, že:

Příspěvek se nebude započítávat ani do takzvaného rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na některé dávky.

Rodiče ho dostanou bezhotovostně na účet v bance nebo poštovní poukázkou.

Kdo má víc dětí a splňuje podmínky (popíšeme je v dalším textu), dostane 5000 Kč na každé takové dítě.

Věk dítěte: Co 18. narozeniny nebo letošní porod?

Na příspěvek 5000 korun dosáhnou děti, „které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku“. Tedy: Kdo dovrší 18 let věku dne 1. srpna 2022 (nebo do konce července), už nárok na příspěvek nemá. Dovršením 18 let věku se rozumí 18. narozeniny (protože první rok věku se dovrší dnem prvních narozenin).

Taková formulace nejspíš zklame rodiče osmnáctiletých. Z původních vládních informací mohli mít dojem, že příspěvek dostanou do 18 let včetně. Jindy však vláda mluvila o „dětech“, přičemž dětství končí zletilostí, tedy 18. narozeninami.

Na druhou stranu: U dětí, které se letos narodily nebo ještě narodí, jsou pravidla mírnější. Žádat mohou nejen rodiče dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022.

Příjem rodičů: Jak se spočítá milion

Na příspěvek dosáhnou rodiče s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Pro představu: v přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem). Rozhodující jsou příjmy za loňský kalendářní rok.

Zajímavost :  Válka na Ukrajině ONLINE: Rusko počítá s tím, že po embargu EU najde pro ropu jiné kupce

Počítají se především:

 • příjmy z takzvané závislé činnosti (zjednodušeně řečeno: zaměstnání),
 • příjmy ze samostatné činnosti (zjednodušeně řečeno: podnikání),
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů (s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže).

Půjde o příjmy sice před zdaněním, ale po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (případně výdajového paušálu) podle zákona o daních z příjmů. U OSVČ se tedy vychází z dílčího základu daně.

Do milionového limitu se budou počítat i různé dávky a náhrady jako jsou rodičovský příspěvek, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, alimenty a náhradní výživné, ale také třeba výsluhový příspěvek a podobně.

Nezahrnují se příjmy z kapitálového majetku, například z prodeje cenných papírů. Výjimkou jsou příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci – ty se podle návrhu do limitu počítat budou.

Do limitu se počítají jen příjmy za uplynulý rok, nebude se přihlížet k celkovému majetku. 

Počítá se „součet příjmů rodiče nebo rodičů, se kterým nebo se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby,“ upřesňuje vládou schválený návrh.

„Příspěvek není podmíněn třeba tím, že by členové rodiny museli pracovat, nebo nesměli pobírat nějaké dávky,“ řekl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Rodiče nemusí výši příjmu samostatně dokládat, stačí čestné prohlášení. Úřad práce (který bude příspěvek vyplácet) si ji může zjistit od jiných „státních orgánů, právnických a fyzických osob“, typicky od České správy sociálního zabezpečení nebo od Finanční správy.

Ministerstvo do konečné verze návrhu doplnilo i způsob, jak se posoudí příjmy podnikatele s paušální daní, který nepodává daňové přiznání: Započítá se vždy „nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství“. Aktuálně je to tedy polovina z 37 047 korun.

Za rodiče se považují také:

 • osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
 • manžel nebo registrovaný partner rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce)
 • vdovec nebo vdova po rodiči (nebo osoby zmíněné v první odrážce)
 • druh nebo družka rodiče (nebo osoby zmíněné v první odrážce), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.
Zajímavost :  Síkela: Rychlé přijetí aktu o čipech je zásadní pro zajištění strategické odolnosti. Budoucnost je ve vodíku

Jak se bude posuzovat střídavá nebo společná péče obou rodičů po rozvodu? Jednoduše řečeno: posuzovat se bude příjem toho rodiče (a jeho případného nového partnera), který podá žádost dřív. „Žádost si může podat rodič, se kterým dítě žije. Z hlediska příjmů pak bude zohledněn tento rodič a jeho případný partner (nový manžel), který s ním společně uhrazuje náklady na své potřeby, podal-li žádost jako první,“ píše. 

Pokud si už dítě samo vydělává, tak se jeho případný příjem do celkového limitu nepočítá. 

Jak žádat o příspěvek 5000 Kč

Jednorázový příspěvek 5000 Kč mají automaticky – tedy bez žádosti – dostat všichni, kdo budou mít v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud k 1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku. Úřad práce ČR jim jednorázový příspěvek 5000 Kč vyplatí automaticky v srpnu 2022 (do konce měsíce).

Další dvě skupiny budou muset o příspěvek požádat, nedostanou ho automaticky. Jde o:

 • děti, které v červenci nemají nárok na výplatu přídavku na dítě za měsíc červen 2022 (a současně k 1. srpnu 2022 nedovršili 18 let věku),
 • dětí narozené od 2. srpna 2022 do 31. prosince 2022.

Žádosti se budou podávat elektronicky přes „aplikaci“ ministerstva (interaktivní formulář na webu), případně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (Czech Pointů). Výplata pak proběhne „do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku“. Ministr Jurečka slibuje, že úřady budou o žádostech rozhodovat bez zbytečných průtahů.

Příjem žádostí začne zřejmě až po definitivním schválení zákona – to odhadujeme na začátek léta. O přesném termínu budeme včas informovat i na webu Peníze.cz: můžete nás sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

Zajímavost :  Třikrát a dost. Slovensko zpřísní postihy řidičů za nedovolené používání mobilů a rychlou jízdu. Hrozí až zákaz řízení

Ministerstvo v návrhu píše, že nárok na příspěvek zanikne po roce od začátku účinnosti zákona. To znamená, že opozdilci by měli mít čas přinejmenším do poloviny roku 2023.

Kdo ještě nedosáhne na příspěvek

Kromě rodin, které nesplní podmínku věku nebo příjmu, jsou tu ještě další omezení:

 • příspěvek nenáleží dítěti, které je v ústavním zařízení pro péči o děti nebo mládež poskytujícím mu „plné přímé zaopatření“,
 • dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v Česku – konečný návrh je však otevřenější i vůči rodičům z řad cizinců, především pokud pracují v Česku, mají tu povolení k dlouhodobému pobytu a podobně,
 • příspěvek se v zásadě nevyplácí do ciziny, pokud to ovšem neplyne z „přímo použitelného předpisu Evropské unie“ (i tady ministerstvo zmírnilo původní verzi).

Na kolik to přijde státní rozpočet

Podle Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2021 v Česku skoro 2,003 milionu dětí do 18 let. Víc než pětina (22 %) domácností s dětmi do 18 let má zároveň vyšší než milionové příjmy, vyplývá ze statistických šetření a odhadů.

Pokud tedy o příspěvek požádají rodiče 1,562 milionu dětí, dosáhnou náklady státu přibližně 7,8 miliardy korun. Náklady na vytvoření aplikačního programu (pro příjem či administraci žádostí) odhaduje ministerstvo na 30 milionů korun.


Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde |