Přístavní logistika: Doba tranzitu se opět snížila. U vývozu z Asie do Evropy se doba přepravy zkrátila o osm dní

Tranzitní časy globálních nákladních zásilek se ve čtvrtém čtvrtletí uplynulého roku zkrátily. Vyplývá to z indexu námořní dopravy, který zveřejnila platforma dodavatelského řetězce společnosti E2open Parent Holdings. Například u vývozu z Asie do Evropy se doba přepravy zkrátila o osm dní.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 uplynulo mezi první rezervací globální nákladní dodávky a jejím odbavením v cílovém přístavu v průměru 63 dní, což je o osm dní méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Jedná se o výsledek indexu Ocean Shipping Index, který shromažďuje společnost E2open Parent Holdings.

Platforma dodavatelského řetězce využívá pro svou zprávu informace z vlastní obchodní sítě. Podle těchto informací je v síti propojeno 420 000 společností, které ročně spravují 13,5 miliardy transakcí a sledují 71 milionů kontejnerů. Index námořní přepravy je navržen tak, aby umožnil odesílatelům sledovat aktuální tranzitní časy a zjistit, jaké faktory přispívají k pozorovaným zpožděním. Podle společnosti E2open to společnostem pomůže při rozhodování o načasování rezervací námořní přepravy.

Klíčová zjištění nejnovějšího indexu námořní dopravy jsou:

Největší podíl na zlepšení časového harmonogramu vývozu mají přístavy Tuticorin (Indie), Valparaiso (Chile), Los Angeles (USA), Vancouver (Kanada) a Džidda (Saúdská Arábie).

U vývozu z Asie do Severní Ameriky a Evropy se doba přepravy zkrátila o devět, resp. osm dní ve srovnání s předchozími třemi měsíci a o 12 dní ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2021.

Výrazný pokles poptávky po zboží přepravovaném z Asie přispěl k uvolnění situace v přístavech a vedl ke zkrácení tranzitních časů. Výrazně se také zkrátila doba rezervace zásilek z Asie.

U zásilek z Evropy do Asie trvalo v tomto čtvrtletí od první rezervace do odbavení v přístavu určení v průměru 75 dní. To je o čtyři dny méně než v minulém čtvrtletí a také o pět dní méně než ve stejném čtvrtletí roku 2021, což znamená, že dispečeři stále rezervují dříve, aby se vyhnuli případnému zpoždění v přístavu příjezdu nebo pozemní dopravě.

„Nákladově nejefektivnějším způsobem dopravy je námořní doprava, která se neustále mění. Společnosti mají omezenou možnost předvídat dopad vnějších faktorů, jako jsou měnící se tranzitní časy, přetížení přístavů nebo kolísání kapacity, což kdysi snadnou námořní přepravu značně komplikuje,“ vysvětlil Pawan Joshi, výkonný viceprezident pro produkty a strategii společnosti e2open.

Dodal, že nejnovější vydání indexu ukazuje probíhající změny a zároveň nabízí cenný pohled na globální trendy nákladních tras.

„Začlenění těchto poznatků a trendů přímo do rozhodování přímo přispívá k odolnosti celého dodavatelského řetězce,“ dodává Joshi.

Index námořní přepravy e2open zachycuje informace o rezervaci na začátku logistického plánu a poskytuje přehled o celé době trvání přepravy.

(nik)

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO