Referent/Referentka do odboru elektronických komunikací

Publikováno:

4.1.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/referentka státní správy – do oddělení integrace  agenda CZ PRES

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor elektronických komunikací, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Oddělení integrace přijme referenta/referentku na pozici odpovědnou za působení České republiky v mezinárodních organizacích pro elektronické komunikace, zejména pak v Evropské unii s ohledem na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, a to na dobu určitou do 31. 1. 2023 v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Popis pracovní činnosti:

 • zpracování agendy vyplývající z práv a povinností členské země v rámci mezinárodních smluv spadajících do působnosti odboru elektronických komunikací ministerstva, zejména pak z členství ČR v Evropské unii,
 • příprava podkladů pro mezinárodní jednání v cizím jazyce, poskytování stanovisek k jednotlivým otázkám vyplývajícím z činnosti odboru elektronických komunikací v mezinárodních vztazích,
 • komunikace a spolupráce s dalšími útvary ministerstva a dalšími institucemi státní správy v rámci daných kompetencí,
 • příprava materiálů pro vládu, posuzování relevantních dokumentů v rámci mezirezortního připomínkového řízení,
 • zajišťování zájmů České republiky a potažmo Evropské unie v rámci zahraničních služebních cest.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Zajímavost :  Dakar 2022: na rallye v saúdskoarabských dunách sází Tatra, ČT i bohatí byznysmeni

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[1];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Doklad o absolvování pracovnělékařské prohlídky se následně týká jen uchazeče/uchazečky s úspěšným výsledkem tohoto výběrového řízení.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního nebo ekonomického zaměření, ve vztahu k mezinárodnímu právu, mezinárodním vztahům anebo v oboru telekomunikací, komunikačních a informačních technologií, správy internetu, popřípadě jejich kombinace; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který má praxi v požadovaných činnostech, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo studuje daný vzdělávací obor;
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího cizího jazyka (francouzština) výhodou;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • trestní bezúhonnost.
Zajímavost :  Osobních bankrotů loni ubylo, jejich počet klesl o 11 procent

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. 1. 2023 (pracovní místo pro potřeby CZ PRES);
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • možnost zajímavých zahraničních pracovních cest;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • platové ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.

Další informace:

 • místo výkonu práce – Praha;
 • vznik pracovního poměru dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem
nejpozději do 31. ledna 2022 na e-mail: [email protected].  

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Zajímavost :  Dobré ráno: Toto je chaos, nie boj s pandémiou

[1] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, se následně týká jen uchazeče/uchazečky s úspěšným výsledkem tohoto výběrového řízení.

Celý článek zde |