Referent/Referentka do odboru energetické účinnosti a úspor

Publikováno:

14.12.2021

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka státní správy do oddělení hospodaření s energií-CZPRES

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odbor energetické účinnosti a úspor přijme referenta / referentku pro přípravu a výkon Předsednictví ČR v Radě EU, a to na dobu určitou do 31. .1 2023 v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis pracovní činnosti:

 • spolupráce na přípravě a odborném zajištění činností spojených s CZ PRES,
 • příprava podkladů a národních pozic k vyjednávání evropské legislativy v oblasti energetické účinnosti na úrovni Rady EU,
 • spolupráce na přípravě národní legislativy v oblasti hospodaření s energií,
 • spolupráce na rozvoji politik a nástrojů v oblasti zvyšování energetické účinnosti, včetně programů podpory,
 • tvorba podkladů a účast na zasedáních českých i zahraničních pracovních skupin, konzultačních fórech, regulatorních výborech a dalších.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu technického, ekonomického, právního nebo sociálně-vědního zaměření,
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2,
 • analytické a kritické myšlení,
 • pečlivost, samostatnost a schopnost týmové spolupráce,
 • komunikativnost, vstřícnost a přizpůsobivost,
 • chuť pracovat, i ve vysokém tempu,
 • právní vzdělání je výhodou ale ne podmínkou.
Zajímavost :  Svět se bojí omikronu. Akcie Tesly dále oslabují

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Zajímavost :  Vánoce ve znamení Omicronu: Betlémek s rozestupy a dezinfekce pro Ježíška

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou – do 31.1.2023;
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • možnost služebních cest a stáží, i v zahraničí;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO —Na Františku 32, Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
 • příspěvek na rekreaci, stravování a penzijní pojištění;
 • rezortní dětská skupina pro děti od 2 let;
 • možnost práce z domova po zkušební době.

Další informace:

 • nástup možný v lednu 2022, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

do 31. prosince 2021 na e-mail:  [email protected].

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.
Zajímavost :  Britský fond CVC získal podíl v Babišových reprodukčních klinikách FutureLife

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde |