Referent/Referentka do odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu

Publikováno:

4.11.2021

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/ka pro přípravu předsednictví v Radě EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, výběrové řízení na pracovní místo.

Oddělení koordinace CZ PRES odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu přijme zaměstnance na pozici referent/referentka státní správy pro přípravu a výkon Předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES), a to v pracovním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2022.

Náplň práce:

 • smysluplná a zajímavá koordinační činnost v oblasti přípravy a výhledově výkonu českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v agendách ministerstva;
 • spolupráce na zajištění komunikačních aktivit ministerstva v průběhu CZ PRES;
 • spolupráce s Úřadem vlády, ostatními resorty, institucemi EU, ministerstvy v partnerských zemích a dalšími partnery při přípravě a výkonu CZ PRES;
 • spolupráce na dalších agendách předsednictví v působnosti MPO, jako např. formulace priorit CZ PRES nebo organizace akcí CZ PRES.

Uchazeči o přijetí do pracovního poměru musí:

 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[1];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Zajímavost :  Covid-19 přehledně: kolik přibývá hospitalizovaných a jak účinné je ve skutečnosti očkování

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v relevantním oboru (evropská studia, mezinárodní vztahy, politologie, právo, příp. jiné); v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který má praxi v požadovaných činnostech, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo studuje daný vzdělávací obor;
 • orientace v politikách EU a právu EU;
 • zkušenost s aktivitami v oblasti komunikace a/nebo PR;
 • aktivní znalost anglického jazyka minimálně 2. stupně na úrovni B2, další jazyky výhodou;
 • uživatelskou znalost práce na PC;
 • aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku evropských politik, dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti.
Zajímavost :  Kupka: Prioritou je stavba Pražského okruhu a dálnice D35

Nabízíme:

 • zajímavou, dynamickou a zodpovědnou práci;
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2022;
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády ČR č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída;
 • odpovídající osobní příplatek a kompetitivní mimořádné odměny;
 • pružnou pracovní dobu;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání, pracovních stáží, mj. na Stálém zastoupení ČR v Bruselu a v institucích EU;
 • práci v příjemném kolektivu;
 • pracoviště v centru Prahy a řadu dalších benefitů (pět týdnů dovolené, pět dnů indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, sportovní a kulturní vyžití aj.);
 • nástup k 1. 12. 2021, příp. dle dohody;
 • pozice je vhodná i pro absolventy.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

do 19. listopadu 2021 na e-mail: [email protected] a [email protected].

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu/video pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Zajímavost :  Babiš bude s kraji jednat o vyhlášení nouzového stavu, požádali o něj hejtmani

[1] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO