Referent/Referentka do odboru řízení resortních organizací

Publikováno:

4.1.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice referent/referentka státní správy – do oddělení technické harmonizace – agenda CZ PRES

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce správy majetkových podílů, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odbor řízení resortních organizací přijme referenta/referentku pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU, a to na dobu určitou do 31. 1. 2023 v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis pracovní činnosti:

 • aktivní podílení se na přípravě a realizaci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES)
 • účast na jednáních v pracovních skupinách Rady EU v oblasti technické harmonizace
 • zapojení se do logistické a organizační přípravy
 • analytické, konzultační a poradenské činnosti a rozbory právních dokumentů souvisejících s problematikou technické harmonizace;
 • zpracování odborných stanovisek a pozic pro ministra, náměstky a další vysoké představitele ministerstva;
 • spolupráce na přípravě a odborném zajištění činností spojených s předsednictvím ČR v Radě EU

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, výhodou zaměření technické, právní, ekonomické, nebo mezinárodní vztahy; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč, který má praxi v požadovaných činnostech, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo studuje daný vzdělávací obor;
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost;
 • znalost anglického jazyka
 • komunikační a organizační schopnosti, týmovou práci;
 • trestní bezúhonnost.
Zajímavost :  Pražská MHD v roce 2022: Vznikne první flotila elektrobusů, DPP přestaví desítky tramvají

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Zajímavost :  Esport je jediný způsob, jak oslovit generaci Z, říká Petr Dědek mladší

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. 1. 2023;
 • odborný růst a vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Na Františku 32, Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru k 1. 2. 2022, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 25. ledna 2022 na e-mail:  [email protected].   

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
Zajímavost :  Bitcoin klesl pod 40 tisíc dolarů. Kryptoměnové grafy u něj zobrazily „křížek smrti“

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde |