Reguláciu nájomného štátnych a obecných bytov bude mať na starosti rezort dopravy

Reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov bude mať po novom na starosti Ministerstvo dopravy (MD) SR. Doteraz bol cenovým orgánom v tejto oblasti rezort financií. K zmene má dôjsť na základe dohody s MD, pretože bytová politika je sústredená práve na tomto ministerstve. Návrh okrem toho obsahuje aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou, a to z dôvodu ich zastaranosti.

Poslanci NR SR schválili aj pozmeňujúci návrh výborov, ktorým sa upravujú kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Od roku 2019 bola pozícia cenového orgánu v oblasti potravín zverená rezortu pôdohospodárstva. SOI však bude môcť schváleným návrhom opätovne plnohodnotne vykonávať cenovú kontrolu v oblasti maloobchodného predaja výrobkov.

Zajímavost :  Keď si ju zákonodarca zriadil, má právo ju aj zrušiť. Procházka sa v Téme vyjadroval k aktuálnej situácií okolo vládnych opatrení

„Zároveň zostáva zachovaná kompetencia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorému v oblasti potravín okrem cenovej kontroly a uskutočňovania konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny patrí aj kompetencia určovať rozsah cenovej evidencie a zásad cenovej kontroly v celej potravinovej vertikále,“ uvádza sa v spoločnej schválenej správe výborov.

Účinnosť právnej normy navrhuje predkladateľ dňom jej vyhlásenia. Dôvodom je, aby mohol byť účel zákona na potreby plnenia bytovej politiky aplikovateľný čo najskôr.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO