Rozhodnutí ministra paliv a energetiky ČSSR a ČSFR

Publikováno:

30.1.2024

Autor:

odbor 11200

Zakládací listina státního podniku České energetické závody, koncern, Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 15. ledna 2024 na žádost, týkající se rozhodnutí ministra paliv a energetiky ČSSR a ČSFR


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona dokument Rozhodnutí č. 12/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že další dva požadované dokumenty by mohly být ve fondu: Federální ministerstvo paliv a energetiky, Praha (1963) 1971–1990 (1993) uloženém v Národním archivu. Ministerstvo doporučuje žadateli z tohoto důvodu případně kontaktovat se svým požadavkem tuto instituci.

Zajímavost :  Dírer: V Rusku sa pravda či kritika režimu nenosí. Hotový raj na zemi

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO