Sandip Biswas přechází do GFG Alliance. Bude mít na starosti „zelenou ocel“ a dekarbonizaci

GFG Alliance, do níž patří v Česku i huť LIBERTY Ostrava, jmenovala Sandipa Biswase, zkušeného vrcholového manažera globálního ocelářského průmyslu, investičním ředitelem skupiny. Sandip bude odpovědný za vedení iniciativy CN30, jejímž cílem je, aby se GFG jako celek stala uhlíkově neutrální do konce tohoto desetiletí, přičemž uplatní své bohaté zkušenosti s přípravou projektů dekarbonizace.  

Sandip přichází ze společnosti Tata Steel, kde sedmnáct let působil ve vedoucích pozicích a v představenstvech. Jednou z nich byla i pozice finančního viceprezidenta skupiny Tata Steel Limited, kde řídil strategii financování skupiny, včetně kapitálové struktury, fúzí, akvizic a aktivit na zvyšování kapitálu. 

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, uvedl: „Sandip je špičkový globální manažer ocelářského průmyslu toho nejvyššího kalibru. Jeho obrovské zkušenosti z pozice finančního stratéga a jeho odborné znalosti, které získal při řízení významných dekarbonizačních projektů v ocelářství, budou zásadní pro náš budoucí úspěch, kdy podnik nasměrujeme k udržitelnému a dlouhodobého růstu. Jsem potěšen, že se k nám Sandip přidává, a těším se, že budeme společně spolupracovat na plnění závazku skupiny GFG dosáhnout udržitelné budoucnosti a přechodu na zelenou ocel.“

Zajímavost :  Lídr streamovacích platforem v ohrožení. Disney+ přibyly miliony předplatitelů a nahání Netflix

Sandip byl členem představenstev společností v různých částech světa od jihovýchodní Asie, Indie, přes Afriku, Evropu až po Kanadu, jejichž činnosti zahrnovaly řízení přístavu, expedice, těžby uhlí a železné rudy a ocelářských odvětví. 

¨,,Trajektorie růstu GFG a zaměření skupiny na transformaci k výrobě zelené oceli ji staví do jedinečné pozice v našem odvětví. Skupina má několik vynikajících podniků po celém světě, která dosahují mimořádných výsledků a poskytují solidní platformu pro úspěch. Příštích několik let bude pro skupinu určujících, protože dokončuje svou restrukturalizaci a transformaci. Jsem nadšený z příležitosti hrát klíčovou roli na této cestě, zejména při přechodu na zelenou ocel a  dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.“, říká Sandip.

Zajímavost :  Macron chce potlačit vliv Číny v Africe. V Evropské unii těžko hledá spojence

Sandip vystudoval obchod na univerzitě v Kalkatě. Je členem Institutu autorizovaných účetních v Indii a indického Institutu odborných asistentů.

Jana Bartošová

Celý článek zde