Senátní volby 2022: Kdy budou a co vše byste o nich měli vědět

Termín senátních voleb 

Volby do Senátu České republiky se od roku 1996 konají každé dva roky a vždy se při nich vymění třetina z 81 senátorů. Termín vyhlašuje prezident na základě zákona o volbách do Parlamentu České republiky. Letos proběhnou paralelně s nimi i komunální volby.

Přesný termín pro rok 2022 zatím neznáme, zřejmě se však bude jednat o začátek října, stejně jako v případě posledních senátních voleb v roce 2020. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V posledních dvou letech byly u voleb vždy vytvořeny takové podmínky, aby se mohli zúčastnit i voliči s nařízenou karanténou. Letošní volby pravděpodobně nebudou výjimkou.

Kdy budou volby? Průvodce až do roku 2030 >>>

Pravomoce a funkce senátorů

Hlavní funkcí horní komory Parlamentu České republiky je zákonodárná činnost. Senátoři projednávají návrhy zákonů, které prošly Poslaneckou sněmovnou. Následně je mohou schválit, vrátit sněmovně s pozměňovacími návrhy nebo úplně zamítnout. V případě pozměňovacích návrhů je Poslanecká sněmovna musí přijmout většinou hlasů přítomných poslanců, pokud poslanci chtějí přehlasovat Senát, musí o tom rozhodnout hlasy většiny všech poslanců, shodnout se tedy musí nejméně 101 poslanců.

To ovšem neplatí v případě ústavních a volebních zákonů, kdy je zapotřebí výslovný souhlas senátorů. Senát disponuje zákonodárnou iniciativou, může tedy předkládat Poslanecké sněmovně vlastní návrhy zákonů. 

Další důležitou pravomocí Senátu je schvalování členů Ústavního soudu, které navrhuje a následně jmenuje prezident. Nemůže tak ovšem učinit bez souhlasu Senátu. Předseda Senátu vyhlašuje prezidentské volby a významnou roli hraje horní komora i v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny. Ve věcech, které nesnesou odkladu, může přijímat zákonná opatření navržená vládou. Tato opatření musí být následně přijata na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny, v opačném případě přestávají platit.

Komunální volby 2022: datum konání, jak funguje volební systém a kdo může kandidovat

Kdo může kandidovat do Senátu?

Senátorem se může stát každý občan České republiky, který disponuje volebním právem a dosáhl věku 40 let. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se ovšem ucházet o funkci také jako nezávislí. Podmínkou je složení kauce ve výši 20 000 Kč za každého kandidáta. Senátor nemůže být současně prezidentem, poslancem nebo soudcem, může ovšem zastávat post ministra, starosty nebo hejtmana. 

Zajímavost :  Malajsijský sultán si k protivínskému zámku přikoupil další budovy a pozemky

Volební systém a senátní mandáty

Senátoři jsou v České republice voleni na šest let, a to dvoukolovým většinovým systémem s jednomandátovými obvody. To znamená, že z každého obvodu musí vzejít jeden vítěz. Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, koná se v daném obvodu po týdnu druhé kolo voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

V rámci Senátu se využívá koncept takzvaných doplňovacích voleb. To znamená, že pokud se uvolní křeslo senátora za některý z obvodů a do konce funkčního období zbývá více než jeden rok, do 90 dnů se v daném obvodu konají nové volby. Jejich vítěz potom vykonává funkci senátora do konce funkčního období. 

Volební okrsky a kandidáti

Pro senátní volby je ustanoveno celkem 81 obvodů, v každém z nich se volí jeden senátor. V letošním roce se tedy volby týkají 27 obvodů. Podívejte se, které to jsou a kteří kandidáti se v nich budou ucházet o post senátora. 

Mandát letos končí mimo jiné i předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, který bude post obhajovat v Jihlavě. Na podzim se tak rozhodne o tom, kdo horní komoru v následujících letech povede.

Jak správně volit?

První kolo senátních voleb se v roce 2022 uskuteční spolu s komunálními volbami, ve kterých se volí zastupitelé obcí, měst a městských obvodů. Pokud se tedy volba senátora letos týká i vašeho volebního obvodu, dostanete hned dvoje volební lístky. Dorazit by měly na adresu trvalého bydliště nejpozději tři dny před termínem prvního kola voleb. V případě potřeby je možné o hlasovací lístky požádat přímo ve volební místnosti. 

Zajímavost :  Zaměstnání v Česku od začátku ruské invaze získalo 24 tisíc Ukrajinců

A jak správně volit? V senátních volbách má každý z kandidátů vlastní hlasovací lístek. Proto se nevyužívá žádné kroužkování ani křížkování kandidátů. Jednoduše stačí vložit do obálky hlasovací lístek jednoho vybraného kandidáta.

Kde si zažádat o voličský průkaz?

Pokud se v době voleb nebudete nacházet přímo v místě trvalého bydliště, můžete si zažádat o vydání voličského průkazu. Na jeho základě lze potom uskutečnit volbu i v jiné volební místnosti, ovšem pouze v rámci vašeho volebního obvodu. Voličský průkaz vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště pro každé kolo voleb zvlášť.

Zažádat je možné ode dne vyhlášení termínu voleb, a to osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Písemná a elektronická žádost musí být doručena úřadu nejpozději do sedmi dnů před termínem voleb, osobně lze zažádat ještě dva dny před volbami.

Voliči žijící v zahraničí se potom mohou obrátit na zastupitelský úřad, u kterého jsou zapsání do zvláštního seznamu voličů. S voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem potom mohou volit v kterémkoli volebním obvodu na území České republiky, ve kterém byly senátní volby vyhlášeny.

Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat

Kdy budou výsledky voleb? 

Sčítání hlasů začne hned po sobotním uzavření volebních místností. Vzhledem ke způsobu volby, přepočtu hlasů a jejich množství by sčítání nemělo být příliš časově náročné. Proto můžeme očekávat, že ještě během soboty budeme znát výsledky. To samé potom platí i pro případné druhé kolo, kdy je sčítání obvykle ještě o něco rychlejší. 

Volební komise a její členové

Každý, kdo dosáhl věku 18 let a disponuje volebním právem na území České republiky, se může stát členem volební komise. Samozřejmě za předpokladu, že ve volbách sám nekandiduje. Členy komise mohou navrhovat politické strany a hnutí, zbývající místa v komisi potom obsazuje starosta obce z řad zaměstnanců úřadu a také kandidátů, kteří se sami přihlásili. Elektronický formulář, případně písemnou přihlášku byste měli najít na webových stránkách obce. 

Zajímavost :  Lidé se obávají nedostatku plynu. Proto skupují tepelná čerpadla

Každému členovi volební komise potom vzniká nárok na odměnu, jejíž výši ovlivňuje přidělená funkce v komisi. Základní sazba člena komise činí 1 800 Kč, v případě kombinovaných voleb se zvyšuje o 400 Kč. Pokud jsou volby vícekolové, vzrůstá odměna o dalších 700 Kč. Člen komise letošních senátních a komunálních voleb tak získá odměnu ve výši 2 900 Kč. Další příplatky potom náleží předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli. 

Volební účast

Nehledě na pravomoci Senátu a jeho roli při schvalování zákonů, nemají senátní volby obyčejně vysokou účast. I proto se konají dohromady s komunálními anebo krajskými volbami. V roce 2020 činila volební účast v prvním kole 36,74 procent a v tom druhém jen 16,74 procent. Volební účast lze názorně vidět v následujícím grafu.

Volby do Senátu 2020

Poslední senátní volby se uskutečnily před dvěma lety. Volby se konaly spolu s krajskými volbami v termínu 2. a 3. října, druhé kolo potom proběhlo o týden později, tedy 9. a 10. října 2020. Vzhledem k velkému množství voličů v karanténě se tehdy poprvé využila takzvaná drive-in stanoviště.

Výsledky voleb do Senátu 2020 >>>

Kandidáti na prezidenta přehledně: Kdo se hlásí do prezidentské volby a kdo váhá?

Celý článek zde