Slevy na dani: Kdy je můžete uplatnit?

Daňové slevy je možné uplatňovat při výpočtu čisté mzdy pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci pracujícího pro více zaměstnavatelů daňové slevy nemohou uplatňovat u všech. Nástupem do nového zaměstnání se tedy automaticky prohlášení k dani nepodepisuje. Nárok na daňové slevy mají i pracující penzisté nebo studenti. Prohlášení k dani je možné podepsat i při práci na některou z pracovních dohod.

Sleva na poplatníka 2023 za rok 2022: Výpočet a kdo ji může uplatnit

Všechny daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob. Dle zákona o dani z příjmu je možné v daňovém přiznání podávaném v roce 2023 za rok 2022 při splnění zákonných podmínek uplatnit tyto daňové slevy:

Slevy na dani

Sleva na dani – dítě

Stát podporuje rodiny s dětmi právě prostřednictvím daňového zvýhodnění v podobě slevy na dani. Navíc mohou tyto výhody čerpat i OSVČ, které uplatňují daňové paušály, ale jejich roční příjem nesmí překročit 1 mil. korun.

Daňové zvýhodnění:

  • Na 1. dítě je sleva na dani 15 204 korun, tedy 1267 korun měsíčně.
  • Na 2. dítě je sleva na dani 22 320 korun, tedy 1860 korun měsíčně.
  • Na 3. a další děti je sleva na dani 27 840 korun, tedy 2320 korun měsíčně.

V případě postiženého dítěte jsou slevy na dani vyšší:

  • Na 1. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 30 408 korun, tedy 2534 korun měsíčně
  • Na 2. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 44 640 korun, tedy 3720 korun měsíčně
  • Na 3. dítě (ZTP/P) je sleva na dani 55 680 korun, tedy 4640 korun měsíčně

„Např. zaměstnanec s hrubou mzdou 25 tisíc korun mající nárok na daňové zvýhodnění na dvě děti 3 127 korun nezaplatí žádnou daň z příjmu a ještě dostane od státu daňový bonus v částce 1 947 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Sleva na dani – důchodce

Pracující důchodce má nárok na běžnou slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun, tedy 2570 korun měsíčně.

Sleva na dani – invalida

Pokud máte přiznaný invalidní důchod, nemusíte mít obavu, že již nemůžete být ekonomicky aktivní. Je zcela běžné, že invalidní důchodce je zároveň OSVČ.  Sleva na dani je podmíněna stupněm invalidity:

  • Invalidita I. a II. stupně – 2520 korun ročně, tedy 210 korun měsíčně.
  • Invalidita III. stupně – 5040 korun ročně, tedy 420 korun měsíčně.
Daňové přiznání online: Formulář podáte elektronicky několika způsoby

Sleva na dani – manžel/manželka

V případě že muž nebo žena nemají zdanitelné příjmy, může jeden z manželů uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku, resp. manžela:

  • Sleva na vyživovanou manželku/manžela – 24 840 korun ročně.
  • Sleva na vyživovanou manželku/manžela ZTP – 49 680 korun ročně.

Limit příjmu pro manželku

Za uplynulý rok je možné uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela), pokud její (jeho) vlastní rozhodné příjmy nepřekročily 68 tisíc korun. Roční daňová sleva činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P je potom částka daňové slevy dvojnásobně vysoká. Pro uplatnění slevy na manželku není podmínkou výchova dítěte.

Sleva na manželku 2023: Podmínky snížení daně z příjmu za rok 2022

Svatba během roku – příklad

Paní Markéta byla po celý rok 2022 na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do vlastního rozhodného příjmu pro účely daňové slevy na manželku nezapočítává. Do manželství však s panem Martinem vstoupila až 12. 9. 2022.

Pan Martin bude moci v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku jen v částce 6 210 korun (2 070 korun x 3 měsíce). Poprvé lze uplatnit slevu na manželku za měsíce, kdy trvá manželství k 1. dni daného měsíce. Na družku nelze slevu čerpat, a to ani v případě výchovy dítěte ve společné domácnosti.

Termíny podání daní v roce 2023

Video se připravuje …

Termín daňového přiznání

Sleva na daňového poplatníka

Všichni daňový poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Sleva na dani je ve výši 30 840 korun, tedy 2570 korun měsíčně. (spolu se zrušením superhrubé mzdy v předchozím roce to v konečném důsledku samozřejmě zvyšuje čistou mzdu.)

Pouze sleva na poplatníka se uplatňuje v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně vždy v plném rozsahu, bez ohledu na další skutečnosti. U ostatních daňových slev musí být splněny zákonné podmínky a při splnění pouze po část roku se uplatní tyto slevy na dani v poměrné výši.

Držitel průkazu ZTP/P má nárok i na roční slevu na dani ve výši 16 140 korun, tedy 1345 korun měsíčně. Náleží ale jen za měsíce na jejichž počátku měl poplatník rozhodnutí Úřadu práce ČR o jeho přiznání.

Daňové přiznání 2023: Kdy a jak přiznat daně za rok 2022?

Sleva na dani – Student

Pokud jste pracující student (DPP, DPČ, HPP, VPP), máte nárok na jak na základní slevu na dani tak i na slevu na studenta. Roční sleva na studenta činí 4 020 korun, v případě splnění statusu studenta pouze po část roku se uplatní v poměrné výši, tj. 335 korun za každý takový měsíc.

Při souběžném studiu na více školách se daňová sleva nenásobí. Při studiu po celý kalendářní rok uplatní studenti slevy na dani z příjmu fyzických osob minimálně v souhrnné výši 34 860 korun (30 840 korun + 4 020 korun).

Příjmy z nájmu: Jak se daní pronájem, Airbnb a na jaké slevy máte nárok?

Sleva na dani – školka, školkovné

Slevu na dani mohou uplatnit i rodiče, kteří mají dítě umístěné v předškolním zařízení. Mají tak nárok na takzvané školkovné. Za každé dítě činí tato sleva maximálně 16 200 korun za rok 2022 (za rok 2023 to bude 17 300). Dítě ve školce tedy snižuje přímo daňovou povinnost. Slevu však může uplatnit pouze jeden z rodičů a druhou podmínkou je, že musí rodič žít s dítětem v jedné domácnosti.

Pouze z důvodu čerpání školkovného nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Peníze na účet formou daňového bonusu může obdržet pouze rodič uplatňující daňové zvýhodnění na děti, které je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob. Daňový bonus potom činí právě rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. V praxi nemusí čerpat daňové zvýhodnění a školkovné ten stejný rodič.

Příklad: Výše školkovného

Zaměstnankyně Jana uplatňovala během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Školkovné se však uplatňuje až za celý kalendářní rok. V ročním zúčtování daně uplatní paní Jana školkovné na dceru ve výši 12 000 korun.

Mimo uvedené slevy a daňové zvýhodnění již neuplatňuje paní Jana žádnou jinou daňovou slevu ani daňový odpočet. Po provedeném ročním zúčtování daně jí vznikne nárok na daňový přeplatek právě ve výši 12 000 korun (bez zohlednění daňového zaokrouhlování), neboť o tuto částku bude nižší roční daň z příjmu než zaplacené měsíční zálohy na dani.

„Všechny daňové slevy snižují pouze částku daně z příjmu, na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají žádný vliv,“ dodává Gabriela Ivanco.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?
Zaměstnanec i OSVČ: Jak vyřešit daně za rok 2022

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO