Slovenské poisťovne kryjú aj syndróm vyhorenia. Pacientov pribúda

Riziková je práca v zdravotníctve

Poisťovňa Generali kryje duševné ochorenia pri poistení invalidity. Okrem toho ponúka segmentové poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania. Toto poistenie kryje aj syndróm vyhorenia v rámci poistenia zdravotníckych ochorení a poistenia ochorení zo stresu.

“Pre určité povolania je charakteristické vysoké pracovné nasadenie a veľká miera stresu, ktoré negatívne pôsobia na zdravie. Práca v zdravotníctve patrí k odvetviam, v ktorých sa syndróm vyhorenia vyskytuje najčastejšie. Napríklad poistenie zdravotníckych ochorení, ktoré je vytvorené špeciálne na mieru lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom či farmaceutom, kryje syndróm vyhorenia,” uviedla hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová.

Slovenská poisťovňa Allianz sa riadi rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Ak Sociálna poisťovňa prizná poistenému invaliditu na základe duševnej, psychickej, psychiatrickej choroby alebo syndrómu vyhorenia a poistený predloží od Sociálnej poisťovne originál dokladu o vzniku takejto invalidity, poskytnú poistenému poistné plnenie. “Toto ochorenie musí však vzniknúť počas trvania poistenia, a nie pred jeho dojednaním. Životné poistenie uzavreté v poisťovni kryje v rámci rizika invalidity všetky duševné, psychické a psychiatrické choroby,” dodáva hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová.

Zajímavost :  Bezemisní stavebnictví. Eurovia CS se nechá pohánět jadernou elektřinou od Skupiny ČEZ

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO