Slovensko, Německo, Polsko, Gruzie nebo Jordánsko. Čeští vojáci vyjedou v příštím roce na 119 cvičení do zahraničí

Nejčastěji k východním sousedům na Slovensko, do Německa či Polska, ale i do Gruzie či Jordánska se v roce 2022 vydají čeští vojáci. V zahraničí se zúčastní celkem sto devatenácti cvičení. Do České republiky naopak přijedou spojenečtí vojáci na šedesátku cvičení. Informovalo o tom ministerstvo obrany

Na základě politicko-vojenských priorit je plán cvičení každoročně sestaven ze čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a výstavba schopností.

Nejčastěji vyjedou příslušníci Armády ČR (AČR) k sousedům do Německa (26 cvičení), na Slovensko (24) a do Polska (22). Často budou kvůli výcviku pobývat rovněž v Maďarsku, Itálii, USA a Rakousku. Z méně obvyklých destinací se vydají do Jordánska, kde se 102. průzkumný prapor zúčastní tradiční mezinárodní soutěže ve střelecké a taktické přípravě nebo například do afrického Senegalu.

Příprava na Mali se uskuteční ve Francii

K nejdůležitějším cvičením příštího roku v kategorii příprava k nasazení v operacích se řadí zářijový Mountain Flight. Proběhne v italském Bolzanu a jeho cílem je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách při extrémním zatížení letecké techniky, například při vysazení motoru. Zúčastní se ho tři desítky vojáků z 24. základny dopravního letectva v pražských Kbelích s vrtulníkem Mi-17 a W3A Sokol.

Na nasazení v africkém Mali se budou speciální síly připravovat během cvičení Šakal 1 až 3 ve Francii. Cílem je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení taktických činností s podporou letectva.

V pořadí už třetí kontingent strakonických protiletadlovců se bude na misi eFP (enhanced Forward Presence) v Litvě připravovat v Německu. Ve dvou termínech se výcviku zúčastní celkem 60 příslušníků AČR i se speciální technikou protivzdušné obrany.

Ze cvičení, které se uskuteční v ČR, stojí za zmínku Federated Cloud 2022. Zaměří se na komunikační a informační podporu a jeho cílem je ověřit schopnosti interoperatibility systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil.

Cvičit budou i chemici

Celkem v sedmi lokalitách – např. Norsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii a Gruzii – se uskuteční Swift Response 22. Ten je součástí skupiny výcviků Defender Europe 22, které spadají pod US Europe and Africa a zahrnují cvičení Swift Response pro výsadkové a Sabre Strike pro mechanizované jednotky. Češi, kterých bude celkem 220, budou nasazeni v Lotyšsku.

Zajímavý výcvik odborníků na oblast OPZHN proběhne na přelomu března a dubna ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými látkami. Liberečtí chemici si během Toxic Lance 22 procvičí aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek.

Zajímavost :  Křetínský koupil dopravce Tourbus, včetně brněnského autobusového nádraží Zvonařka

Charakteristika nejdůležitějších cvičení mimo území Českou republiku

MOUNTAIN FLIGHT Bolzano – cílem cvičení je vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách při extrémním zatížení letecké techniky, např. vysazení motoru. Cvičení se uskuteční na území Itálie za účasti 32 příslušníků základny dopravního letectva a 2 ks letecké techniky.

ŠAKAL 1 až 3 – je série závěrečných cvičení jednotek speciálních sil připravovaných k operačnímu nasazení. Cílem těchto cvičení je prověřit sladěnost jednotek a štábů při vedení taktických činností s podporou letectva před jejich plánovaným nasazením na území Mali. Cvičení na území Francie se zúčastní celkem 150 příslušníků Speciálních sil AČR a 30 ks pozemní techniky.

ÚU AČR eFP GBAD Litva PRE-DEPLOYMENT TRAINING (Enhanced Forward Presence Ground Based Air Defence) – cvičení 3. rotace protiletadlové jednotky AČR před jejím nasazením v Litvě v roce 2022. Cílem cvičení je sladit činnost úkolového uskupení GBAD eFP s pozemními silami Německa v rámci technické a operační interoperability. Cvičení na území Německa se ve dvou termínech zúčastní celkem 60 příslušníků AČR a 7 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

CWIX 2022 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination,
eXercise) – je každoroční technický program obou strategických velitelství NATO, podporovaný Severoatlantickou radou (NAC), řízený Vojenským výborem (MC) a vedený Výborem C3 (C3B) za účelem soustavného zvyšování interoperability komunikačních a informačních systémů (KIS) aliance. Cílem programu CWIX je série cvičení připravující jednotky k certifikacím pro NRF, certifikaci FMN (Federated Mission Networking) a verifikaci plnění CT (Capability Targets). Dále program CWIX poskytuje testovací prostředí k zajištění průběžného zvyšování interoperability jednotlivých národních systémů velení a řízení pro operace NATO. Cvičení na území Polska se zúčastní 35 osob AČR a 33 ks pozemní a komunikační techniky.

STEADFAST COBALT 2022 (PozS) – cílem cvičení je výstavba schopností pro jednotky NRF 2022–2024. Výcvik mechanizované roty v oblasti Force Protection, provedení testů interoperability propojených systémů velení a řízení, s důrazem na ověření sdílení funkcionalit základních služeb dle FMN spirály 1, proškolení obsluh technických prostředků dle konceptu FMN a operační komunity. Cvičení na území Belgie a Německa se účastní 100 příslušníků 42. mechanizovaného praporu a 14 ks pozemní techniky.

TOXIC LANCE 22 – cvičení s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek. Cvičení proběhne ve specializovaném zařízení ozbrojených sil Slovenské republiky v Zemianských Kostolanech, které je uzpůsobené k výcviku s ostrými otravnými látkami. Samotného cvičení se budou účastnit příslušníci 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany a Vojenské policie. Celkový počet cvičících je do 100 osob a 19 ks techniky.

Zajímavost :  Japonský miliardář Maezawa letí do vesmíru. Akcie Weibo v Hongkongu neuspěly

COUGAR SWORD – cílem cvičení je prověření schopností jednotek, vyčleněných do NRF 2022–2024, v plánování a provedení cvičení mezinárodního úkolového uskupení dle metodiky CREVAL, před plánovanou hotovostí od roku 2022. Cvičení se zúčastní 150 příslušníků 102. průzkumného praporu a 42. mechanizovaného praporu a 20 kusů pozemní techniky.

RAMSTEIN LEGACY 2022 – cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany. Cílem cvičení je prověřit úroveň připravenosti v oblasti řízení protiletadlové palby, zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými jednotkami a zároveň demonstrovat jejich schopnost vést společné operace. Cvičení na území Polska se zúčastní 80 příslušníků vzdušných sil AČR a 28 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

SWIFT RESPONSE 22 – je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE 22, které spadají pod US Army Europe and Africa, a zahrnuje zejména cvičení SWIFT RESPONSE (určené pro výsadkové jednotky) a SABRE STRIKE 22 (určené pro mechanizované jednotky), které na sebe navazují. Cvičení SWIFT RESPONSE 22 bude probíhat současně v několika lokalitách, a to v Norsku, Lotyšsku, Litvě, Makedonii a Gruzii. S výjimkou USA je každý z účastnických národů nasazen vždy jen v jedné lokalitě, přičemž pro ČR byla určena lokalita Lotyšska. Cvičení se bude účastnit 220 příslušníků 43. výsadkového pluku, základny dopravního letectva a 25. protiletadlového raketového pluku a 9 ks pozemní techniky, 2 ks letecké a 3 ks speciální techniky pozemní protivzdušné obrany.

Charakteristika nejdůležitějších cvičení na území České republiky

FEDERATED CLOUD 2022 – cvičení součástí komunikační a informační podpory. Cílem je ověřit schopnosti interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům, včetně propojení systémů pozemních a vzdušných sil. Cvičení na území ČR, které bude zároveň probíhat i na Slovensku, se zúčastní 5 příslušníků ozbrojených sil Slovenské republiky.

MINIGATOR 2022 – cvičení jednotek EOD zaměřené na detekci a odstraňování nevybuchlé
munice. Cílem cvičení je zvýšit úroveň interoperability mezi spojeneckými a partnerskými
jednotkami při likvidaci výbušných prostředků (EOD). Cvičení na území České republiky
se zúčastní 20 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Slovinska, Německa a USA a 8 ks pozemní
techniky.

AWACS FLIGHT – jedná se o součinnostní cvičení letounů NATO AWACS s entitami velení a řízení vzdušných sil AČR a 21. základnou taktického letectva. Cílem cvičení je prověřit interoperabilitu prostředku NATO AWACS s cvičícími prvky vzdušných sil AČR, např. fungování datových a informačních sítí a procvičení procedur navádění prostředků taktického letectva. Opakovaného cvičení na území ČR se zúčastní 20 příslušníků koaličních armád a 1 ks letecké techniky.

Zajímavost :  Změny v paušální dani na rok 2022: Živnostníci nemusí platit zálohy na daň, na důchod ani pojistné na zdravotní pojištění

JOINT FIRES 2022 – odborné cvičení dělostřeleckých jednotek 13. dělostřeleckého pluku
v součinnosti se vzdušnými silami AČR. Cílem cvičení je prohloubit schopnosti interoperability zejména při plánování palebné podpory a provedení společných paleb. Cvičení ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště se zúčastní 250 vojáků ozbrojených sil Slovenska, Polska a Německa s 80 ks pozemní techniky.

GHOST HUNTERS 2022 – cvičení s cílem provést národní certifikaci jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) pro 4. bÚU (brigádní úkolové uskupení), provést certifikaci průzkumné roty vyčleněné pro ÚU AČR NRF 2022–2024 a týmu HUMINT do NRI (NATO Readiness Initiative), které bude provedeno jako součást národní certifikace jednotky ISR vyčleňované pro 4. bÚU. Ověřit stav deklarovaných schopností jednotky ISR a ÚU AČR NRF 2022–2024 pro plnění úkolů zpravodajského zabezpečení. Cvičení se bude účastnit 90 příslušníků slovenské armády a 30 ks pozemní techniky.

ODOLNÉ NEBE 2022 – velitelsko-štábní cvičení za účelem výstavby národního místa velení vzdušných sil. Cílem cvičení je zdokonalit a prohloubit dosažené znalosti a dovednosti personálu ANCC (Air National Command Centre) a WOC (Wing Operation Centre) leteckých základen v plnění širokého spektra úkolů se zaměřením zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, protivzdušnou obranu a na sladění systému velení a řízení na operačním a taktickém stupni. Účast zahraničních partnerů bude využita k výcviku činností spojených s HNS (Host Nation Support). Cvičení na území České republiky se zúčastní do 650 osob z velitelských struktur NATO a 10 ks letecké techniky.

Další informace o cvičeních české armády doma i v zahraničí lze nalézt zde.

Jan Hrbáček 

Celý článek zde