Štát chce zrýchliť strategické investície

Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), sa zrýchli. Umožní to zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Poslanci o návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma bude účinná dňom vyhlásenia.

Ráž o skrátení na polovicu

Zákon o strategických investíciách, ktorý v stredu schválila Národná rada (NR) SR, umožní skrátiť prípravné procesy projektov, ktoré určí štát ako strategické, o polovicu. Uviedol to po schválení zákona minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

„Tento zákon je pre Slovensko veľmi významný a umožní skrátiť prípravné procesy z osem rokov na štyri, teda na polovicu,” priblížil Ráž. Ako dodal, najvýznamnejšie sa nová legislatíva dotkne stavebných povoľovaní, posudzovania vplyvov na životné prostredie či majetkovo-právneho vyrovnania.

„Na základe tohto zákona, ktorý bude účinný dňom vyhlásenia, bude môcť štát ponúknuť v rámci pokusu o dohodu 1,2-násobok znaleckej ceny. To znamená, pre občanov najvýhodnejšie je sa dohodnúť, pretože vo všetkých ostatných ďalších procesoch vyvlastnenia už má štát možnosť zaplatiť len znaleckú hodnotu,” vysvetlil Ráž.

Šéf rezortu dopravy pripomenul, že strategickou investíciou môže byť len taká, za ktorou je štát. Výnimkou je možnosť verejno-súkromného partnerstva, splnené však musia byť stanovené podmienky.

Zajímavost :  POČASIE: Veľká oblačnosť. Pripraviť sa treba na dážď, prehánky a ojedinele aj búrky

Osobitná právna úprava

„Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme,” uviedlo ministerstvo dopravy v predkladacej správe s tým, že pôjde o investície financované z verejných zdrojov.

Rezort dopravy tak chce uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny sa dotknú napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.

Ministerstvo vysvetlilo, že príprava veľkých stavieb a získavanie pozemkov pre nich sa aj v zahraničí zvykne riešiť osobitnou právnou úpravou alebo aspoň osobitnými skrátenými postupmi.

Veľké stavby

„Dôvodom je, že veľká stavba celoštátneho a neraz medzinárodného významu ovplyvňuje ekonomický, kultúrny a demografický vývoj celých regiónov a neraz aj štátov. Preto pri zachovaní prirodzených práv ľudí na vlastníctvo nehnuteľností, ktoré ochraňujú ústavy všetkých demokratických štátov, sa hľadajú postupy, ktoré by na jednej strane boli v súlade s týmito právami, ale ktoré by na druhej strane zamedzili povyšovať záujem jednotlivca nad celospoločenský záujem v takej miere, aby brzdili celospoločenský rozvoj v štáte,” píše rezort v dôvodovej správe.

Zajímavost :  Anonym nahlásil bombu na univerzite v Bratislave. Zasahuje polícia, okolité školy zrušili vyučovanie

Návrh upravuje aj oblasť povoľovania projektov TEN-T, ktoré sú vnímané ako hlavné dopravné koridory v Slovenskej republike s medzinárodným či nadnárodným významom. Úpravy sa týkajú napríklad postupov a podmienok pri udeľovaní povolení i postupov pri cezhraničnom obstarávaní.

Poslanci k zákonu schválili aj viacero pozmeňujúcich návrhov z výborov. Investorom na účely tohto zákona tak môžu byť aj právnické osoby, ktoré majú majetkový podiel verejného vlastníka viac ako 50 %. Zákon sa bude vzťahovať aj na subjekty verejno-súkromného partnerstva, pri splnení ostatných stanovených podmienok. V rámci podmienok pre strategické investície znížili jej minimálnu hodnotu zo 100 na 50 miliónov eur a doplnili štátne priemyselné parky s rozlohou nad 30 hektárov. Upravili tiež náhradu škody za obmedzenie vlastníckeho práva spojené so vstupom na pozemok.

Závažné nedostatky

Pozmeňujúcim návrhom upravili aj oprávnenie menovať a odvolávať predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV), ktoré sa vráti vláde tak, ako to bolo v minulosti. V súčasnosti to má v kompetencii NR SR. Riešenie je podľa predkladateľov odôvodnené aj závažnými nedostatkami v činnosti predsedu úradu, na ktoré poukázal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Táto úprava sa bude preto vzťahovať aj na súčasné vedenie úradu. Účinná bude od 1. júna 2024.

Poslanci pri hlasovaní naopak neschválili pozmeňujúci návrh opozičného poslanca Štefana Kišša (PS). V ňom navrhol napríklad vypustiť možnosť presunutia hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti z Ministerstva financií (MF) SR na iné ministerstvo. Táto možnosť podľa poslanca nezodpovedá cieľu zákona, ktorým je zrýchlenie procesov, a môže spôsobiť ich predĺženie.

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO