Stát podpoří zaměstnávání seniorů a dalších lidí. Úleva firmám na pojistném přijde na miliardy

„U částečných úvazků počítáme s principem, že by se kromě lidí starších pětapadesáti až šedesáti let měly vztahovat na studenty do šestadvaceti let, na rodiče malých dětí, kde předpokládáme kategorii do devíti let, na osoby se zdravotním postižením a na osoby pečující, protože je důležité podpořit lidi, kteří se starají o někoho blízkého,“ vyjmenoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zajímavost :  Chorvatsko bude od příštího roku platit eurem, summit schválil vstup země do eurozóny

Kdo tvoří vládu České republiky?

Video se připravuje …

Kdo tvoří vládu České republiky?

Zkrácený úvazek definuje navrhovaná norma jako sjednanou týdenní pracovní dobu pohybující se v rozsahu od osmi do dvaatřiceti hodin. Snahou vlády je, aby se počet těchto míst zvýšil, protože v Česku je už dlouhá léta velmi nízký. Zatímco v zahraničí pracuje na zkrácený úvazek čtvrtina až pětina zaměstnanců, v tuzemsku je to podle aktuálních průzkumů pouze desetina.

Předkládané paragrafy však obsahují pojistku, aby se důchodovému systému nepustilo žilou příliš. „Snížené pojistné bude zaměstnavatel odvádět z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců splňujících podmínky na zkrácený úvazek vyjmenované zákonem s tím, že u zaměstnanců s vyměřovacím základem nad 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství nárok zaměstnavateli na sníženou sazbu pojistného nevzniká,“ píše se v návrhu.

Podle Jurečkova úřadu definované segmenty trhu práce v současnosti zaměstnávají na 260 tisíc lidí. Snížení výběru pojistného u těchto osob o pět procent odhaduje ministerstvo na 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Pokud nové opatření vytvoří další takové pozice, jak kabinet očekává, propad bude vyšší. Kdyby se například počet zkrácených úvazků zpětinásobil, důchodový systém by hypoteticky přišel o 9,5 až 16 miliard. Zmíněná pojistka by však měla výpadek omezit.

Šéf rezortu práce přidává další argument, který by měl případně chybějící peníze ve státní pokladně kompenzovat. „Předpokládáme, že když nějaký objem lidí začneme aktivizovat na trhu práce, saldo bude jednoznačně kladné,“ věří Jurečka. „To málo, o něž stát přijde na odvodech, výrazně převýší skutečnost, že velkou skupinu lidí dostaneme do práce. Vrátí se to vyšším výkonem firem a ekonomiky,“ míní.

Že zkrácený úvazek využívá jen deset procent českých zaměstnanců ukázalo nejnovější šetření personální agentury Grafton Recruitment. Další tři procenta využívají sdílené pracovní místo, jež mohou zaměstnavatelé nabízet od začátku letošního roku. „Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie v tomto ohledu Česko značně zaostává. Jen pro srovnání, v Nizozemsku využívá zkrácený úvazek téměř 37 procent zaměstnanců,“ uvedl ředitel agentury Martin Malo.

„I když sdílená pracovní místa i zkrácené úvazky znamenají pro zaměstnavatele větší administrativní zátěž a vyšší náklady na zaškolení, vzhledem k vyprahlému pracovnímu trhu se jim nabídka flexibilních úvazků vyplatí. Získají tak přístup k novým zdrojům uchazečů o práci,“ domnívá se Malo, podle něhož s rostoucí inflací poroste poptávka pro kratších úvazcích ze strany studentů a rodičů po rodičovské dovolené.

Koho se má nižší pojistné placené zaměstnavatelem týkat

  • Osob starších 55, alternativně 60 let
  • Rodičů dětí do devíti let věku
  • Osob pečujících o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby
  • Osob studujících na střední nebo vysoké škole
  • Osob se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce
  • Osob na rekvalifikaci
  • Sjednaná týdenní pracovní doba v rámci zkráceného úvazku by se pro tyto skupiny zaměstnanců pohybovala v rozsahu osm až 32 hodin týdně

Pramen návrh zákona MPSV

Celý článek zde