Tajemství volebních výsledků: Kdo myslí na zdraví, volil jednu z koalic. Ti druzí Babiše a Okamuru

Procento hlasů pro koalice Spolu a Piráti+STAN roste v přímé úměře s délkou a kvalitou života v daném okrese. Naopak výsledek ANO a SPD je nepřímo úměrný délce života v regionu. Vztah volebního výsledku k tomuto ukazateli je překvapivě silnější, než k procentu očkovaných proti koronaviru či k podílu osob v exekuci.

Délka života je poměrně spolehlivým měřítkem životní úrovně v různých zemích či regionech. Obsahuje v sobě životní styl včetně spotřeby alkoholu, cigaret a drog, stav životního prostředí, pracovní podmínky a také dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Zdrojem dat o střední délce života mužů v jednotlivých okresech je Český statistický úřad. Podobně srovnání vychází i pro délku života žen, pouze tu jsou rozdíly v dožití mezi okresy menší.

Volební výsledky obou koalic – Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Piráty se STAN – je pro účely srovnání vhodné sečíst dohromady. Ukazuje se, že se koalice přetahovaly o typově stejné voliče. Výsledky koalice Pirátů se STAN jsou regionálně velmi nevyrovnané, ale nelze to vysvětlit socioekonomickými vlivy. Vedle Prahy tato koalice uspěla hlavně tam, kde za ni kandidovali osvědčení regionální politici. Tedy jmenovitě ve Středočeském a Libereckém kraji.

Vztah mezi délkou života mužů a volebním výsledkem Spolu+PirSTAN

Vztah mezi délkou života mužů (v letech, osa x) a volebním ziskem koalic Spolu a PirSTAN (v %, osa y). Autor: David Tramba, Ekonomický deník

Zřejmě nebude náhoda, že Praha a okolní okresy vykazují nejvyšší délku dožití mužů (79 let) a současně nejvyšší volební zisk dvou koalic (okolo 60 procent odevzdaných hlasů). Naopak v problémových okresech, kde délka života mužů dosahuje jen 73 až 74 let, získaly obě koalice méně než třetinu hlasů. V případě ANO a SPD je situace přesně opačná – čím kratší délka života, tím vyšší volební zisk. Vztah je natolik zřejmý, že by jej matematik mohl vyjádřit rovnicí.

Zajímavost :  Čínská vláda bude pokračovat v přísnější kontrole internetového sektoru, prohlásil...

Vztah mezi délkou života mužů a volebním výsledkem ANO

Vztah mezi délkou života mužů (v letech, osa x) a volebním ziskem ANO 2011 (v %, osa y). Autor: David Tramba, Ekonomický deník

Dobrým měřítkem prosperity okresu je také změna počtu obyvatel. Do populačně rostoucích okresů se stěhují noví obyvatelé, navíc je zde zpravidla vyšší míra porodnosti a nižší míra úmrtnosti. Pokud vezmeme vývoj počtu obyvatel za předchozích pět let, opět je výsledek takový, že čím vyšší je přírůstek populace, tím víc hlasů zde získalo Spolu a PirSTAN. Naopak v okresech s klesajícím či stagnujícím počtem lidí výrazně uspělo ANO spolu s SPD.

Problémem je v českých podmínkách dostupnost ekonomických dat na okresní úrovni. Podíl nezaměstnaných je vzhledem ke stavu trhu práce irelevantní. Použít lze jeho protiklad – počet volných pracovních míst na 100 obyvatel ve věku 15 až 64 let. Ve většině okresů opravdu platí, že nabídka na trhu práce je přímo úměrná volebnímu výsledku koalic a nepřímo úměrná výsledku ANO a SPD.

Zajímavost :  Konec levných zásilek nebude. AliExpress otevře logistické centrum v Polsku

Existuje však řada výjimek. Extrémním případem je Tachovsko, kde je rekordních 24 volných míst na 100 lidí ve věku 15 až 64 let. Přesto zde uspěly levicové a populistické strany a koalice Spolu zde zažila jeden z nejhorších výsledků. V grafu níže je Tachovsko vynecháno, extrém v pravé části grafu je okres Praha-východ.

Vztah mezi nabídkou pracovních míst a volebním výsledkem Spolu+PirSTAN

Vztah mezi počtem volných pracovních míst na 100 osob ve věku 15-64 (osa x) a volebním ziskem koalic Spolu a PirSTAN (v %, osa y). Autor: David Tramba, Ekonomický deník

Logicky se nabízí úvaha, jak volební výsledek souvisí s četností exekucí v daném okrese. Zdrojem dat byl web Mapa exekucí, která uvádí, kolik procent dospělých čelilo na konci roku 2019 exekuci. Určitá vazba tu je; v oblastech s menším počtem předlužených osob je vyšší podpora koalic Spolu, naopak s četností exekucí roste podíl hlasů pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru. Vztah k výsledku voleb však není tak jednoznačný, jako v případě délky života.

Vztah mezi podílem osob v exekuci a volebním výsledkem ANO

ztah mezi podílem dospělých osob v exekuci (v %, osa x) a volebním ziskem ANO 2011 (v %, osa y). Autor: David Tramba, Ekonomický deník

Jako nevhodná pro srovnání se ukazují data o četnosti trestných činů, jak je uvádí web Mapa kriminality. Podle jeho dat je relativně nejvíc trestných činů v Praze a Brně, až poté následují problematické regiony severních Čech a severní Moravy. Nejednoznačný je také vztah volebního výsledku k podílu očkovaných osob v okrese. Neplatí to však v případě SPD, kde procento získaných hlasů je nepřímo úměrné k procentu očkovaných proti koronaviru.

Zajímavost :  Nejluxusnější sídla světa. Stojí stovky milionů a majitelé je často po pár letech prodají

Vztah mezi podílem očkovaných a volebním výsledkem SPD

Vztah mezi podílem očkovaných osob v okresech (v %, osa x) a volebním ziskem SPD (v %, osa y). Autor: David Tramba, Ekonomický deník

Na výše uvedeném grafu „ustřeluje“ Praha a dva přilehlé okresy. Tady získala SPD nejméně hlasů (do 6 procent), avšak mezi hlavní premianty v očkování tyto regiony nepatří.

David Tramba

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO