Termín pro uveřejnění účetní závěrky se blíží. Nově ji firmy mohou uveřejnit přes finanční úřad

Do kdy musí firmy účetní závěrku uveřejnit?

Zákon o účetnictví stanoví pro uveřejnění účetní závěrky lhůtu dvanácti měsíců od rozvahového dne, tedy od ukončení předchozího účetního období.

Podle zákona o obchodních korporacích musí řádnou účetní závěrku nejprve projednat nejvyšší orgán – valná hromada společníků. Ta účetní závěrku projedná a schválí nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Následně po projednání musí být účetní závěrka uveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku, a to nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady. Projedná-li valná hromada účetní závěrku dříve, statutární orgán korporace zajistí její uveřejnění ve lhůtě 30 dnů.

Uveřejnění účetní závěrky prostřednictvím finanční správy

Obchodní korporace mohou ponovu využít pro uveřejnění účetní závěrky finanční úřad. Novinku přinesla novela zákona o účetnictví. Podle přechodných ustanovení je tento postup možné použít na předání účetní závěrky za rok 2021. Žádost firma předává prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů.

Zajímavost :  Expresne schválené Matovičovo krúžkovné za 400 miliónov má diery. Poslanci ho budú opravovať

„Tato nová možnost zveřejnění účetních závěrek by měla nezanedbatelným způsobem přispět ke snížení administrativní zátěže a odstranění duplicity při odevzdávání stejných formulářů vícero orgánům veřejné moci,“ píše na svém webu Finanční správa ČR.

K předání účetní závěrky do sbírky listiny prostřednictvím správce daně vyplní firma speciální tiskopis s názvem „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku“. Aby finanční úřad žádosti vyhověl, musí žadatel podat daňové přiznání a veškeré přílohy v elektronické podobě.

„Splňuje-li podání všechny stanovené podmínky, předá správce daně z příjmů prostřednictvím informačních systémů veřejné správy účetní závěrku rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin. Předání proběhne výhradně v rozsahu určeném účetní jednotkou, resp. daňovým subjektem,“ uvádí Finanční správa. Odpovědnost za správnost a úplnost dokumentů zůstává na daňovém subjektu. Okamžikem podání žádosti finančnímu úřadu se považuje povinnost obchodní korporace ke zveřejnění závěrky za splněnou.

Sankce při neuveřejnění účetní závěrky

Sankce za neuveřejnění závěrky stanoví jednak zákon o účetnictví, jednak rejstříkový zákon. Podle zákona o účetnictví je možné účetní jednotce uložit pokutu až do výše 3 procenta celkové hodnoty aktiv. Rejstříkový soud může podle rejstříkového zákona uložit účetní jednotce pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc korun, neuveřejní-li korporace závěrku ani po výzvě soudu.

Zajímavost :  Razie na magistrátu: policie obvinila náměstka Hlubučka kvůli developerskému projektu

Neuveřejní-li obchodní korporace účetní závěrku za dvě po sobě jdoucí období a nedaří-li se firmě doručit výzvu ke splnění povinnosti, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení firmy. Tato novinka s účinností od počátku roku 2021 má pomoci vyčistit obchodní rejstřík od neaktivních firem.

„Důvodem pro postih a eliminaci neaktivních obchodních korporací je především nebezpečí, že tyto mohou časem sloužit jako tzv. bílí koně pro finanční podvody (především daňové podvody. Navrhovaná úprava cílí na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v ČR,“ stojí v důvodové zprávě k novele rejstříkového zákona.

Zajímavost :  Druhý největší propad mezd v historii. To nejhorší teprve přijde, předvídají experti

Pokud firma účetní závěrku nedoplní, i když se jí podařilo výzvu doručit, soud firmu zrušit nemůže. Pak bude opakovaně ukládat pořádkovou pokutu až do výše sto tisíc korun.

Celý článek zde