Testování zaměstnanců: Návod pro zaměstnavatele a OSVČ

Povinné testování zaměstnanců a živnostníků (OSVČ) fungovalo už několikrát v loňském roce, kdy pandemie ohrožovala zdravotnický systém. Byť by omikron neměl vést k vysokým množstvím hospitalizací jako loni, vysoké denní počty nakažených mohou vést k omezení podnikání. Vláda dál apeluje na občany, aby se očkovali, případně využili třetí dávku vakcíny.

„V pracovních kolektivech ve firmách dochází k velké fluktuaci lidí, a s tím je spojené také riziko šíření vysoce rizikové varianty omikron. Chceme proto podchytit co nejvíce nových případů v co nejkratším čase. Zvýšená frekvence testování dvakrát týdně sníží riziko zavlečení případné infekce mezi ostatní zaměstnance,“ řekl Válek. Vláda zatím počítá, že by se mohlo testovat dva až tři týdny.

Zajímavost :  Ako zvýšiť volebnú účasť?

Kde koupit testy

Podniky budou moci k testování použít antigenní testy včetně samotestovacích sad. Zaměstnavatel testy pořizuje v rámci standardní distribuční sítě, tedy buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo v lékárně. Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Firmy jsou podle svých vyjádření na testování připraveny, část jich testovala nepřetržitě. Na trhu by měl být nadále dostatek testovacích sad. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) navíc vypsala výběrové řízení na více než dva miliony testovacích sad na koronavirus pro potřeby státních institucí.

Zajímavost :  Zdražování ve stavebnictví pokračuje. Nutí rodiny prodávat rozestavěné domy

Kdo se musí testovat

Testování se musí povinně podrobit všichni zaměstnanci soukromého i veřejného sektoru bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či po nemoci. Opatření se týká také živnostníků

Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova, Testovat se nemusejí ani živnostníci, kteří nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi vyjma členy své domácnosti. Od povinnosti jsou osvobozeni i ti, kteří doloží negativní antigenní test z laboratoře uskutečněný v posledních 24 hodinách, negativní PCR z posledních 72 hodin, či pokud podstupuje testování u jiného zaměstnavatele.

Omikron v ČR: Jaké má varianta příznaky, průběh a co očkování

Co dělat, pokud se zaměstnanec odmítne testovat

Pokud se zaměstnanec odmítne testovat, musí ho firma nahlásit krajské hygienické stanici. Dotyčný pracovník pak bude muset na pracovišti nosit respirátor, dodržovat rozestupy a stravovat se odděleně od ostatních. 

Zajímavost :  Elektřina, plyn, uhlí i bydlení. Inflace v Česku je nejvyšší za 13 let

Zaměstnavatel musí co možná nejvíce omezit setkávání dotyčného zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti. Pokud je to možné, poslat ho například na home office, dohodnout se na čerpání dovolené, na poskytnutí neplaceného volna, případně změně harmonogramu rozvržení směn.

Aplikace třetí dávky očkování proti covidu – vše, co potřebujete vědět

Testování na pracovišti i doma

Vhodným prostorem k testování může být nevyužívaná místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Při provádění testů musejí být pověření zaměstnanci vybaveni ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice). Zaměstnanec může provést test i u sebe doma, a to před odchodem na pracoviště. Uznávány jsou i testy ve zdravotnických zařízeních.

Jak často testovat

Testovat se musejí zaměstnanci pomocí samotestů dvakrát týdně. Každý test by měl následovat nejdříve třetí den po předchozím testování. Tedy pokud první test proběhl v pondělí, další je možný ve čtvrtek. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.

Častá přeočkování proti covidu mohou oslabovat imunitu, varuje Evropská unie

Výsledek

V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v práci při dodržení aktuálních ochranných opatření. V případě pozitivního výsledku to zaměstnanec nahlásí svému zaměstnavateli a opustí pracoviště. Nastoupí na pětidenní karanténu. Pokud v té době podstoupí PCR test s negativním výsledkem, karanténa se mu ukončí. Po návratu do práce musí podstoupit dotyčný antigenní samotest.

Některé firmy ovšem zvažují interní zpřísnění pravidel, například prodloužení pětidenní karantény nebo otestování PCR testem navíc. Pětidenní karanténa se také prodlužuje, pokud má pracovník stále příznaky nemoci.

Zaměstnavatel musí vést evidenci provedených testů. Od pondělí má hlásit pozitivní samotesty zaměstnanců na covid-19 přes stránku Samotestování na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) do dvou dnů od jejich provedení. Rovnou tam mohou požádat o neschopenku pro zaměstnance. Přihlášení bude možné přes datovou schránku, zaměstnanec dostane SMS zprávu v případě vydání karantény a neschopenky.

Peníze v prvních dnech pracovní neschopnosti zaměstnanci platí zaměstnavatel, který pak může čerpat antivirus nebo izolačku. Ti, kteří neschopenku mít nebudou, mohou dál pracovat v karanténě z domova.

Co s použitými testy

Použitá testovací sada se vloží do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích se použijí dva pytle (jeden se vloží do druhého). Pytel se zaváže a vnější povrch se ošetří dezinfekcí. Poté se vyhodí do běžné nádoby na směsný komunální odpad. 

Proplácení testů pojišťovnou

Zdravotní pojišťovny vyplácejí příspěvek na maximálně čtyři testy měsíčně. Dobrovolně a plně na vlastní náklady lze testy provádět i častěji. Jednou měsíčně firma vykáže prostřednictvím formuláře počty provedených testů. Pojišťovna pak zpětně proplatí příspěvek až 240 korun za daný měsíc, tedy 60 korun za test. Podniky, které dosud zaměstnance netestovali, obdrží první peníze od pojišťoven až v březnu

Firmy přísnější než stát. Některé společnosti chtějí přitvrdit pětidenní karanténu

 COVID-19 v ČR

Celý článek zde