Triak – polovodičové zařízení

Triak je polovodičové zařízení. Jeho celé jméno je Symmetrical Triode Thyristor. Jeho vlastností je, že můžete vést elektřinu v obou směrech. Tento obvodový prvek má tři výstupy: jeden je ovládací a další dva jsou výkonové.

Co je triak?

Charakteristickým rysem triaku je obousměrná vodivost elektrického proudu procházejícího zařízením. Konstrukce zařízení je založena na použití dvou protiběžných tyristorů se společným ovládáním. Tento princip činnosti dal jméno zkratce „symetrické tyristory“. Protože elektrický proud může protékat oběma směry, nemá smysl označovat výstupní výkon jako anodu a katodu. Celkový obraz doplňuje řídicí elektroda. 

Jak triak funguje?

Zpočátku je polovodičová součástka triak v zablokovaném stavu a neprotéká jím žádný proud. Když je na řídicí elektrodu přiveden proud, tato se otevře a triak začne procházet proud skrz sebe. Při použití střídavého proudu se polarita kontaktů neustále mění. Schéma, které používá tento prvek, bude fungovat bez problémů. Proud totiž teče oběma směry. Aby triak mohl plnit své funkce, je na řídicí elektrodu přiveden proudový impuls, po sebrání impulsu proud protéká podmíněnou anodou a katodou, dokud není obvod přerušen nebo je získáno napětí s obrácenou polaritou. Při použití v obvodu střídavého proudu se triak uzavře na inverzní půlvlně sinusovky, pak je nutné přivést pulz opačné polarity. 

Zajímavost :  Přehled opatření proti covidu v dovolenkových destinacích

Jaké výhody a nevýhody má triak?

K čemu slouží toto polovodičové zařízení? Nejčastějším případem použití je spínání ve střídavých obvodech. V tomto ohledu je triak velmi pohodlný – pomocí malého prvku můžete zajistit řízení vysokého napětí.

Jedná se o velmi populární řešení, když nahrazují obvyklé elektromechanické relé. Výhodou je, že zde není žádný fyzický kontakt, díky čemuž je zapínání spolehlivější, spínání je tiché, zdroje jsou řádově větší a rychlost je vyšší. Další výhodou triaku je jeho relativně nízká cena, která spolu s vysokou spolehlivostí obvodu a střední dobou mezi poruchami vypadá atraktivně.

Zajímavost :  Marže prodejců paliv podle MF dál klesly, za zdražením jsou ceny na burze

A jaké jsou nevýhody triaku? Velkou nevýhodou je, že se zařízení při zátěži velmi zahřívá. Je nutné zajistit odvod tepla. Na radiátorech se instalují výkonné triaky. Napětí na zátěži se bude lišit od sinusovky, která souvisí s minimálním napětím a proudem, při kterém je možné zapnout. Z tohoto důvodu by měla být připojena pouze zátěž, která neklade vysoké požadavky na výkon. Triaky jsou velmi citlivé na šum, přechodné jevy a rušení. Máte-li zájem o koupi triáku, navštivte tme.eu, kde najdete okolo 500 000 produktů. 

Zajímavost :  V Německu omezují sprchování teplou vedou, snižují teplotu vytápění, zavírají plavecké bazény

Celý článek zde