ÚRSO zastropovalo ceny tepla na rok 2024. Teplári očakávajú nižšie dotácie od štátu

Takto stanovená limitovaná cena tepla je určená pre odberateľov v bytoch a v rodinných domoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v študentských domovoch. 

Ministerstvo hospodárstva SR aktuálne pripravuje usmernenie, v ktorom určí podmienky a postup, ako dodávatelia tepla môžu požiadať ministerstvo o úhradu na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a cenou tepla, ktorú pre vybraných koncových odberateľov tepla určila vláda svojím nariadením.

Pozrite si archívnu reportáž o energetickej kríze:

Zajímavost :  Štát chce zjednodušiť postup pri zásahu voči problémovým medveďom. Taraba ich chce strieľať priamo v obciach

Dotácie budú nižšie

Ceny tepla pre rok 2024 schválené ÚRSO sú v jednotlivých lokalitách oproti roku 2023 nižšie, v rozsahu od 1 % (vo Zvolene) do viac ako 15 % (v Martine a Košiciach). 

“Vzhľadom na to, že ceny plynu a ostatných palív medzičasom klesli, očakávame, že potreba dotácií zo štátneho rozpočtu pre výrobcov tepla bude tento rok mierne nižšia, v porovnaní s vlaňajškom, kedy bol dopad na štátny rozpočet na úrovni 400 miliónov eur,” uviedol člen predstavenstva a obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding Vojtech Červenka.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO