Věřitelé mohou dostat všechno, hraje se ale o čas, říká likvidátorka Sberbank Jiřina Lužová

Jaká je šance, že se věřitelé nepojištěných vkladů něčeho domohou?

Sberbank byla ještě na konci února zdravou a stabilní bankou s nízkým podílem klasifikovaných úvěrů, jejíž aktiva byla větší než pasiva. Šance, že prodejem aktiv budou uspokojeny pohledávky všech  věřitelů v plné výši, je tedy vysoká. Aktuální hodnotu všech aktiv banky posoudí hloubkový audit, který jsme právě zahájili. Je třeba samozřejmě dodat, že hodnota aktiv banky bude s přibývajícím časem klesat, takže čím dříve se podaří aktiva banky prodat, tím pro všechny věřitele lépe.

Může se na některé z věřitelů dostat už před likvidací?

Věřitelé, jejichž vklady byly pojištěny, byli už z valné míry uspokojeni z náhrad garančního fondu vyplácených Komerční bankou. Žádné další přednostní vypořádání některých věřitelů banky nad pojistný limit není v tuto chvíli možné. Rovněž není v tuto chvíli možné říci, zda Sberbank půjde cestou likvidace či insolvence. To ukáží až další měsíce.

Jak vysoká je pravděpodobnost insolvence?

Na to, abych mohla odpovědět, se musím nejprve důkladně seznámit s aktuálním stavem banky. Provedeme mimořádnou účetní uzávěrku a audit hodnoty banky. Budu se přitom opírat jak o stávající zaměstnance banky, tak o auditní společnost a právní kancelář, kterou jsem si pro tento proces vybrala. Příštích několik týdnů bude hodně časově náročných.

Zajímavost :  Slovenské ministerstvo vnitra skartovalo personální spisy estébáků. Protizákonně

Co rozhodne o tom, zda půjdete cestou insolvence, či likvidace? 

V dalších krocích budeme postupovat striktně podle českého práva, tedy aby mohlo dojít na likvidaci banky, musel by po prodeji všech aktiv banky a uspokojení všech věřitelů zůstat pozitivní zůstatek pro vlastníka banky. Pokud by se tohoto cíle nepodařilo dosáhnout, pak bychom museli přistoupit k insolvenčnímu řízení. Obecně lze říci, že posouzení aktuálního stavu všech aktiv banky a jednání s možnými kupci zabere určitě několik měsíců. Ráda bych měla jasno do konce léta.

Není na překážku při likvidaci Sberbank Vaše angažmá při likvidaci rovněž ruské ERB Bank, neodporuje to nějaké profesní uzanci?

Myslím si, že na překážku to není. Likvidace každé společnosti je vždycky svým způsobem unikátní, ale předchozí zkušenost z likvidace banky je v tomto případě určitě výhodou. Proces však bude trochu odlišný než byl u ERB, protože Sberbank čelí navíc sankčnímu režimu, se kterým se budu muset v průběhu likvidace banky vypořádat.

Zajímavost :  Postup Kotlebu sa stal prekvapením volieb

Máte představu o časovém harmonogramu likvidace?

Sberbank byla stabilní a zdravá banka, proto předpokládám, že o její aktiva bude mezi potenciálními kupci zájem. V tuto chvíli je však těžké odhadnout, jak dlouho bude celý proces trvat. Pokud se rychle nepodaří najít kupce, který by koupil celou banku, budeme muset přistoupit k prodeji po jednotlivých částech. Likvidace banky však končí až jejím výmazem z obchodního rejstříku, a to bude určitě trvat několik let.

Lze přiblížit, jak velký zájem o aktiva Sberbank mezi potenciálními kupci panuje, popřípadě z jakých směrů přichází? 

Teprve provádíme mimořádnou účetní závěrku a audit aktuální hodnoty banky, takže na tuto otázku vám v tuto chvíli nemohu odpovědět.

Jakou míru uspokojení věřitelů očekáváte?

Pokusím se udělat vše proto, aby pohledávky věřitelů banky byly uspokojeny v plné výši a co nejrychleji.

Lze odhadnout, kdy se svých peněz domohou obce a firmy?

Při uspokojování pohledávek všech věřitelů banky budeme postupovat podle pořadí jednotlivých věřitelů podle zákona. Nejprve musíme prodat aktiva banky, abychom mohli začít uspokojovat pohledávky věřitelů nad pojistný rámec jejich vkladů.

Zajímavost :  ODEMČENO: Škoda Auto opouští korunu, firmy skupují ocel, v Praze se uvolní tisíce bytů

Jiřina Lužová (57)

  • Advokátní praxi se věnuje od roku 1994 a od roku 1996 se věnuje oboru konkursního práva.
  • Od roku 2009 se specializuje na obor insolvenčního práva. Od této doby vykonává činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením.
  • Má za sebou například likvidaci ruské ERB bank či Kreditní banky Plzeň. 

Celý článek zde