Vláda bude schvaľovať rozpočet i organizáciu prezidentských volieb. Toľko budú stáť voľby tento rok

Z rozpočtu ministerstva vnútra má ísť 16 195 505 eur a z rozpočtu Štatistického úradu SR 2 421 000 eur. Do tejto sumy sú zahrnuté aj výdavky spojené s konaním druhého kola volieb prezidenta.

Rokovanie vlády

Vláda by na svojom 12. rokovaní mala tiež schváliť zmenu zámeru obnovy budovy Karáčoniho paláca. Kabinet navrhuje zmeniť účel využitia časti objektu a vytvoriť administratívne priestory, do ktorých by sa presťahovali zamestnanci úradu vlády, momentálne pracujúci v prenajatých komerčných priestoroch.

Vláda si od toho sľubuje efektívnejšie využitie verejných financií, poukazuje pritom na to, že za prenájom súkromných kancelárií platí úrad vlády ročne približne 4,5 milióna eur.

Zajímavost :  SaS presadzuje právo rodičov byť pri svojich deťoch v nemocnici. Žiada poslancov o podporu novely

Kabinet by mal tiež odsúhlasiť ratifikáciu zmien Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorej členom je aj Slovensko. Geografický mandát operácií EBOR sa má rozšíriť na región subsaharskej Afriky a Irak.

Zmeny kompetencií

Bodom programu je aj zmena gestora reformy spravovania budov štátnej správy v rámci kapitoly REPowerEU plánu obnovy a odolnosti. Z Úradu vlády SR by kompetencia mala prejsť na ministerstvo vnútra.

V rámci informatívnych materiálov bude na stole správa o tom, že piatu žiadosť o platbu v hodnote 598 miliónov eur v rámci plánu obnovy by malo Slovensko predložiť v poslednom štvrťroku 2024, ministri preberú aj Správu o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2022. Dokument hovorí, že celkové výdavky na výskum a vývoj dosiahli v roku 2022 podiel na hrubý domáci produkt (HDP) vo výške 0,98 percenta, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 0,03 percentuálneho bodu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO