Voľby do Európskeho parlamentu sú čoskoro tu. Ako hlasovať, aby bol váš lístok platný?

Eurovoľby sa budú konať o dva týždne, v sobotu 8. júna.

Aký je postup?

Volič dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky. Hlasuje sa za plentou. Volič si vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom, ktorý vloží do obálky buď bez úprav, alebo zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky. Na tzv. prekrúžkovanie je podľa MV potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre stranu alebo koalíciu.

Zajímavost :  Banky neplnia klimatické ciele. ECB im hrozí pokutami

“Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,” ozrejmil hovorca MV Matej Neumann.

Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.

Pozrite si rozhovor o tom, ako atentát na premiéra môže ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu:

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO