Z Podbaby do Bohnic lanovkou. Pražský dopravní podnik vypsal tendr na projektanta a organizátora architektonické soutěže

V první veřejné zakázce, kterou Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) vypsal, se hledá projektant visuté lanové dráhy. Její předpokládaná hodnota je 64,5 milionu korun. Současně byl zveřejněn i druhý tendr v hodnotě 1,5 milionu korun na organizátora mezinárodní architektonické soutěže na podobu tří stanic lanovky a pěti podpůrných pilířů. Vítězové obou zakázek by měli být známí do konce ledna příštího roku. Projektanti, kteří se budou chtít přihlásit, budou muset doložit, že v minulosti projektovali novostavbu či rekonstrukci visuté lanové dráhy. Nabídky je možné podávat do 3. prosince.

Záměr už loni schválila rada i zastupitelstvo hlavního města. Praha nyní pokračuje v přípravě projektu a dalším krokem je právě soutěž na projektanta a organizátora architektonické soutěže – ten navrhne budoucí podobu stanic a podpěr lanové dráhy.

„Zároveň probíhá proces změny územního plánu, který dokončíme v příštím roce. Doufám, že za několik měsíců představíme výsledky architektonické soutěže a následně se naplno rozběhnou projekční práce, které budou s výsledným architektonickým řešením už počítat,“ uvádí náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr.

Zajímavost :  Začalo sa moratórium k 2. kolu krajských volieb
Vizualizace stanice Bohnice. Foto: DPP

Dodává, že z aktuálních čtyřiceti minut, které obvykle zaberou lidem cestujícím mezi Prahou 6 a 8, se doba jízdy zkrátí na čtvrt hodiny.

Nejdříve EIA

Vybraný projektant bude muset jako první připravit dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona, takzvanou EIA, její projednání a získání kladného stanoviska. To bude zcela zásadní bod tohoto projektu.

Vizualizace mezistanice Troja. Foto: DPP

„Až na základě výsledků EIA bude projektant moct vypracovat finální projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Ze zkušeností z jiných projektů vzhledem k procesní složitosti a komplikované legislativě předpokládáme, že jen tato etapa zabere zhruba rok až rok a půl,“ dodává člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský.

Zajímavost :  KINTARA: 5% jistota s investicí do nemovitostí

Umístění a řešení podpěr

Realizaci lanovky Podbaba – Troja – Bohnice schválila pražská rada na konci srpna roku 2020. Záměr lanovky byl ověřen studií proveditelnosti, kterou zadal ROPID v roce 2018. Následná technická studie zpracovaná společností METROPROJEKT Praha stabilizovala umístění i hmotové řešení všech tří stanic lanovky a podpěr s ohledem na budoucí koordinaci se zamýšlenými tramvajovými tratěmi v oblasti a rozvojovým plánem Zoo Praha. 

Vizualizace stanice Podbaba. Foto: DPP

V první polovině letošního roku DPP provedl předběžné tržní konzultace se dvěma klíčovými světovými výrobci lanovek, společnostmi Doppelmayr a Leitner, v rámci kterých ověřoval především technické řešení plánované lanovky s ohledem na předpokládané investiční náklady. 

Více než dva kilometry vzduchem

Lanová dráha bude měřit zhruba 2,3 kilometru a bude mít tři stanice: Podbaba, Troja a Bohnice. Předpokládané náklady na její výstavbu jsou odhadovány na přibližně 2,007 miliardy korun.

Vizualizace plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice jsou čistě ilustrační a sloužily pro potřeby technické studie. Skutečná podoba stanic lanovky i sloupů vzejde teprve z mezinárodní architektonické soutěže. Autorem vizualizací je METROPROJEKT Praha.

Zajímavost :  ČNB omezuje hypotéky. Byty jsou předražené, říká

Tomáš Rovný

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO