Začíná tříměsíční výluka na trati do Českých Budějovic. Vlaky pak pojedou až 200 kilometrovou rychlostí

Dnešním dnem začíná přibližně tříměsíční výluka mezi Voticemi a Sudoměřicemi na pomezí středních a jižních Čech. K přerušení provozu dojde zejména proto, aby bylo možné odstranit kolize původní a nové trati. Vlaky poprvé využijí napřímené koleje na přelomu června a července.

Významná železniční stavba je součástí modernizace čtvrtého tranzitního železničního koridoru. Ten vede z Prahy do Českých Budějovic.

„Tato modernizace je velmi důležitá, neboť zvýší kapacitu a zajistí také vyšší plynulost železniční dopravy. Díky tomu by vlaky mohly přilákat nové cestující. Dobrá dopravní síť má navíc celou řadu pozitivních dopadů do ekonomiky země a také do kvality života lidí,“ uvedl již dříve ministr dopravy Martin Kupka.

Aktuálně probíhá v celém přibližně 20 kilometrů dlouhém úseku pokládka kabelů a montáž sdělovacího a zabezpečovacího zařízení či trakčního vedení. 

Zajímavost :  Bonusy na Wall Street dosáhly rekordních výšin. Zaměstnanci si přišli v průměru na necelých šest milionů korun

Po dnešním přerušení železničního provozu začnou zemní práce v místě křížení obou tratí. Následně dojde k úpravě železničního spodku a postupnému pokládání železničního svršku. Jednou z posledních stavebních činností pak bude propojení kabelů v celém úseku a spuštění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Během 90denní nepřetržité výluky se zrealizuje napojení celého traťového úseku do nové stopy. Nákladní vlaky začnou novostavbu trati využívat 30. června večer, první osobní vlaky projedou úsekem následující den.

Foto: Správa železnic

Mezi Voticemi a Červeným Újezdem bude dočasně v provozu pouze druhá traťová kolej, dále do Sudoměřic se bude jezdit po obou kolejích. Úplný dvoukolejný provoz v celém úseku bude zahájen v září.

Nová trať, vyšší rychlost

V souvislosti s novými kolejemi se bude zvyšovat rychlost vlaků až na 160 kilometrů v hodině. Po zavedení výhradního provozu ETCS zde budou moci vlaky s naklápěcí skříní jezdit rychlostí až 200 kilometrů.

Zajímavost :  Propad liry láká do Turecka turisty. Zlevnily nákupy, v hotelech však Češi neušetří

European Train Control System (ETCS) je evropský vlakový zabezpečovací systém, díky kterému bude možné provozovat vlaky v rámci celé EU bez výměny vozidel na hranicích. V následujících letech by měl být povinně zaveden ve všech unijních zemích.

„Díky novostavbě trati a zvýšení maximální rychlosti vlaků až na 200 km/h se opět o něco zkrátí jízdní doba vlaků mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Posílí se také konkurenceschopnost železniční dopravy oproti dopravě silniční,“ navázal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Celkové náklady železniční novostavby dosáhnou částky 6,7 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020.

Zajímavost :  Mediální zbraň Západu. Rusku se snaží vzít moment překvapení, tvrdí analytici

Jana Bartošová

Celý článek zde