Žádost ministerstva o poskytnutí externích posudků v rámci projektu REGC414CZ0133, zaslané v roce 2021 Evropské komisi, a její zamítnutí

Publikováno:

21.4.2022

Autor:

odbor 21200

Na základě dopisu ze dne 27. prosince 2021 byly Evropskou komisí požadované dokumenty poskytnuty.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 7. dubna 2022 na žádost, týkající se žádosti ministerstva o poskytnutí externích posudků v rámci projektu REGC414CZ0133, zaslané v roce 2021 Evropské komisi, a její zamítnutí

Zajímavost :  Finsko chce do NATO, Rusko zuří a hrozí ocelovou pěstí! Výhružky jsou ale všem úplně ukradené

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu k informaci požadované pod bodem 1) žádosti poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona kopii dokumentu Dopis ze dne 3. května 2021 a kopii dokumentu Dopis ze dne 27. prosince 2021 se znečitelněnými údaji (e-mail, telefonní číslo a podpis), které jsou osobními údaji podle příslušných právních předpisů.

Zajímavost :  Německo podporuje zákaz ruského uhlí v EU. Postupně se chce zbavit i plynu a ropy

Ministerstvo k informaci požadované pod bodem 2) žádosti sdělilo žadatelce, že na dopis ze dne 3. května 2021 ministerstvo neobdrželo od Evropské komise žádnou odpověď. Na základě dopisu ze dne 27. prosince 2021 byly Evropskou komisí požadované dokumenty poskytnuty.

Celý článek zde |