Zelená pro střešní solární panely. Ode dneška lze stavět malé fotovoltaiky do 50 kW bez licence a stavebního řízení

Ve sbírce zákonů vyšla novela energetického zákona, která usnadní zájemcům cestu k výrobě elektřiny ze sluneční energie. Malé obnovitelné zdroje do výkonu 50 kilowattů, zaměřené na pokrytí spotřeby elektřiny u svého majitele, bude možné stavět bez licence od Energetického regulačního úřadu. A často i bez stavebního povolení.

Novela neformálně označovaná jako Lex OZE I prošla v září vládou a na konci loňského roku ji s úpravami schválila poslanecká sněmovna. Po Novém roce následoval souhlas senátu a podpis prezidenta republiky. Hlavní změna se týká právě malých výroben elektřiny pro vlastní spotřebu. Dosud musel investor pro každý zdroj nad 10 kilowattů získat licenci k výrobě elektřiny od Energetického regulačního úřadu, nyní se limit posouvá na 50 kW.

S návrhem je spojena také novela stavebního zákona, která už nadále pro malé obnovitelné zdroje do stejného limitu nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pokud se jedná o součást stavby, která nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, tak nebude zapotřebí stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Zelená elektřina ve veřejném zájmu

Schválený návrh se netýká jen malých výroben zelené elektřiny. Poslanci Ivan Adamec (ODS) a Tomáš Müller (STAN) prosadili rozšíření veřejného zájmu na výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů a jaderné energie o elektrickém výkonu od 1 MW výše. Odpadne tedy povinnost schvalovat pro tyto záměry změnu územního plánu; tím se zkrátí proces přípravy stavby minimálně o jeden rok.

Současně s tím poslanci prosadili změnu stavebního zákona, která umožňuje vymezovat vhodné plochy pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto takzvané „go to zóny“ by v souladu s návrhem Evropské komise nabídly jednodušší cestu k získání všech potřebných povolení, jako je stanovisko v procesu EIA nebo územní rozhodnutí.

Novela dále obsahuje ustanovení, podle kterému může ministerstvo financí v mimořádné tržní situaci poskytnout dodavateli elektřiny nebo plynu zápůjčku, úvěr nebo státní záruku. Cílem je odvrátit pád velkých dodavatelů v případě velkých výkyvů cen na energetických burzách. Novela vstoupila v účinnost v den následující po dni vyhlášení, což je právě dnes.

dtr

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO