Země kryptu zaslíbené – Víte, kde nemusíte danit zisky z BTC?

Pro zdanění kryptoměn neexistuje na světě jednotná politika a jak už to tak bývá, tak některé národy zaujaly liberálnější přístup než jiné. Víte, v kterých zemích se otázkou zdanění zisků z kryptoměn nemusíte vůbec zabývat?

Daňová povinnost je jednou z hlavním obav každého, kdo investuje do Bitcoinu a dalších digitálních aktiv. Někteří už jen z této představy mají noční můru. A zatímco některé země vyvíjejí neustále zvyšující se tlak na investory a vybírají daně z příjmů a kapitálových zisků z bitcoinových transakcí, existují i státy, které zaujaly odlišný přístup. Přijaly přátelštější právní předpisy a umožňují investorům nakupovat, prodávat, nebo držet digitální aktiva bez daňové povinnosti.

Představujeme seznam devíti nejvíce přátelských (pro kryptoměny) daňových jurisdikcí.

Bělorusko

Bělorusko přistupuje ke kryptoměnám experimentálně. V březnu 2018 legalizoval nově přijatý zákon v tomto východoevropském státě kryptoměnové aktivity a osvobodil jednotlivce a podniky, které se na nich podílejí, od placení daní až do roku 2023 (kdy bude přezkoumán).

Podle tohoto zákona se těžba a investice do kryptoměn považují za osobní investice, a jsou tedy osvobozeny od daně z příjmu a kapitálových zisků. Cílem liberálních zákonů je podpořit rozvoj digitální ekonomiky a technologické inovace.

Německo

Německo nabízí jedinečný způsob zdanění digitálních měn, jako jsou bitcoiny. Na rozdíl od většiny ostatních států považuje největší evropská ekonomika bitcoiny za soukromé peníze, na rozdíl od měny, komodity nebo akcií.

Pro německé obyvatele je jakákoli kryptoměna držená déle než rok osvobozena od daně (bez ohledu na výši částky). Pro podniky však platí pravidla jiná. Společnost, založená v Německu, stále musí platit daně z příjmu právnických osob ze zisků z kryptoměny stejně, jako by to bylo u jiných aktiv.

Hong Kong

Není to sice samostatná země, ale zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky, která má teoreticky autonomii nad svými vlastními záležitostmi. Mezi ně patří i hongkongská daňová kryptoměnová legislativa.

Zajímavost :  Investiční společnost předpověděla raketový růst Tesly, nyní vyhlíží multibilionovou $ kapitalizaci Bitcoinu

Pokud jsou digitální aktiva nakupována za účely dlouhodobých investic, žádný zisk z prodeje by nepodléhal daňové povinnosti. To ovšem neplatí pro korporace, jejich zisky z obchodních kryptoměnových aktivit zdanění totiž podléhají.

Malajsie

Aktuálně jsou kryptoměnové transakce od daně osvobozeny, neboť kryptoměny nesplňují podmínky pro daň z kapitálových výnosů. Je to z jednoduchého důvodu, neboť digitální měny nejsou úřady považovány za aktiva ani zákonné platidlo.

Tady ovšem je třeba být na pozoru, neboť věci se již brzy mohou změnit. Mohamad Fauzi Saat, ředitel malajského daňového úřadu, v roce 2018 uvedl, že Malajsie se zavázala do konce roku 2020 vydat komplexní pokyny pro správné danění kryptoměn.

Malta

Vláda takzvaného „Blockchainova ostrova“ uznává bitcoiny „jako účetní jednotku, směnný prostředek nebo úložiště hodnoty.“

Malta neuplatňuje daň z kapitálových výnosů na dlouho držené digitální měny, ale trading kryptoměn se považuje za obdobu akciového obchodování a podléhá dani z příjmu z podnikání ve výši 35 %. To však lze snížit na pět procent až nulu pomocí „structuring options“, které jsou v maltském systému dostupné.

Fiskální směrnice Malty, publikovaná v roce 2018, také rozlišují mezi bitcoiny a takzvanými „finančními tokeny“. Ty se považují za příjem a zdaňují se příslušnou sazbou.

Portugalsko

Portugalsko má jedny z nejvíce krypto-firendly daňových zákonů na světě.

Výnosy z prodeje kryptoměn jednotlivců jsou od roku 2018 osvobozeny od daně a obchodování s kryptoměnami se za investiční příjem (na který se obvykle vztahuje 28% daňová sazba) nepovažuje.

Podniky, které přijímají digitální měny jako platby za zboží a služby, však podléhají dani z příjmu.

Singapur

Daň z kapitálových výnosů v Singapuru neexistuje. Společnosti, se sídlem v Singapuru, však podléhají dani z příjmu, pokud je jejich hlavní činností obchodování s kryptoměnami nebo pokud kryptoměny přijímají jako formu plateb.

Úřady považují platební tokeny, jako je Bitcoin, za „nehmotný majetek“, nikoli za zákonné platidlo, a platba v kryptoměně představuje „barterový obchod“, kde je zboží a služby zdaněno, ale nikoli již samotný platební token.

Zajímavost :  Jaké další kryptoměny drží Tim Draper, který si pevně stojí za svou předpovědí 250 000 USD do roku 2022?

Slovinsko

Slovinsko je další zemí, která v rámci svého daňového systému pro kryptoměny má pro jednotlivce a společnosti odlišná pravidla.

Při prodeji bitcoinů se na jednotlivce nevztahuje žádná daň z kapitálových výnosů a zisky se nepovažují za příjem. Společnosti, které dostávají platby v kryptoměnách nebo se věnují těžbě, jsou však povinny daň zaplatit.

Švýcarsko

Asi není žádným velkým překvapením, že Švýcarsko, které je domovem inovačního centra známého jako „Crypto Valley“, má také jednu z nejvíce progresivních daňových politik.

Zisky z kryptoměn, které jsou dosažené kvalifikovanou osobou prostřednictvím investic a obchodování, se považují za kapitálové zisky a jsou od daně osvobozeny.

Příjem z profesionálního obchodování a těžby však dani z příjmu podléhá. Daňové zákony se liší regionálně a roční „daň z majetku“ se vybírá z celkového množství vlastněných kryptoměn společně se zbytkem čistého jmění jednotlivce.

Závěr

A jak to je se zdaněním v České republice? Jednoduché pravidlo, danit se musí všechno, pokud dojde k realizaci zisků. V případě fyzické osoby je třeba danit, jestliže osoba dosáhne příjmu (ať již peněžního, nepeněžního, nebo dosaženého i směnou krypta za krypto).

Zdroj Zde