Způsob dodávání plynu z terminálu v Nizozemsku do České republiky

Publikováno:

12.1.2024

Autor:

odbor 11200

Obecně lze konstatovat, že zkapalněný zemní plyn je po dopravení do terminálu opětovně převáděn do plynné podoby a dále je dopravován sítí evropských plynovodů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 28. prosince 2023 na žádost, týkající se konkrétního využití půjčky 74 mld. subjektem ČEZ, a. s., a způsobu dodávání plynu z terminálu v Nizozemsku do České republiky


Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli k informaci požadované pod bodem 1) žádosti podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že půjčka ve výši 74 mld. nebyla poskytnuta subjektu ČEZ, a. s., Ministerstvem průmyslu a obchodu, nýbrž Ministerstvem financí. Podrobnosti této půjčky představují ujednání mezi subjektem ČEZ, a. s., a Ministerstvem financí, a nejsou tudíž Ministerstvu průmyslu a obchodu známé.

Zajímavost :  FOTO: Po zrážke ostalo policajné auto nepojazdné. Policajti vyviazli bez zranení

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že žadateli bylo dne 17. února 2023, MIPOX041ZFIP, MPO 21372/2023, a dne 15. prosince 2023, MIPOX047R0QK, MPO 120350/2023, zasláno odložení žádosti o informace a byl seznámen s tím, že požadované informace spadají do gesce Ministerstva financí.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli k informaci požadované pod bodem 2) žádosti podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že k dopravě plynu z LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu lze obecně konstatovat, že zkapalněný zemní plyn je po dopravení do terminálu opětovně převáděn do plynné podoby a dále je dopravován sítí evropských plynovodů. Na tuzemský trh se tak dostává prostřednictvím plynovodů v Nizozemsku a Spolkové republice Německo. Stát ovšem není subjektem, který by plyn dopravený do LNG terminálu v Eemshavenu nakupoval a následně pak zajišťoval jeho přepravu na tuzemský trh s plynem. Tyto činnosti představují obchodní záležitosti subjektu ČEZ, a. s., jakožto obchodníka s plynem. Ministerstvo průmyslu a obchodu nemůže a – z důvodů zachování obchodního tajemství – ani nesmí znát jejich podrobnosti

Zajímavost :  Potvrdilo to už aj ministerstvo: V súvislosti s nehodou Andreja Danka kontrola ukázala pochybenia

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO