Zrušení superhrubé mzdy. Jak se projeví na vaší výplatě?

Zrušení superhrubé mzdy. Jak se projeví na vaší výplatě?

Zdroj: Profimedia.cz

Koncem minulého roku
vláda odhlasovala daňový balíček, jehož součástí je i zvýšení slevy na daňového
poplatníka a zrušení superhrubé mzdy, díky čemuž si finančně polepší přes 4
miliony zaměstnanců. Výše pojistného i daň z příjmů se totiž nově budou počítat
ze mzdy hrubé. Čistá mzda tak poroste v řádech stovek až tisíců korun.

Tušíte, o kolik si polepšíte?

O zrušení superhrubé mzdy, která u nás platí od roku 2008,
vláda uvažovala už několik let. Koncem minulého roku poslanci tento krok
definitivně schválili, což přinese finanční úlevu více než 4 milionům zaměstnanců. Ti si totiž v závislosti na své hrubé
mzdě polepší o stovky až tisíce korun měsíčně.

Stejná sazba daně, nižší odvody

Superhrubou mzdu, která kromě hrubé mzdy zahrnovala také
pojistné placené zaměstnavatelem, nahradí mzda hrubá. Z té se bude nově
počítat výše odvodů za sociální a zdravotní i měsíční výše daně z příjmů.
Ta i v roce 2021 zůstane stejná, tedy 15
%.

Bude však zavedeno také další daňové pásmo ve výši 23 %,
které má nahradit solidární přirážku. To se bude aplikovat pouze na roční
příjmy, které budou vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Jinými slovy, danit
sazbou 23 % budete v okamžiku, kdy si za kalendářní rok přijdete na více
než 1 701 168 Kč.
V přepočtu na měsíce pak tato částka vychází na 141 764 Kč.

Kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání se sazba 23 % bude
vztahovat také na takzvané ostatní příjmy, na kapitálové příjmy a příjmy
z pronájmu.

Součástí schváleného daňového balíčku je rovněž vyšší sleva
na daňového poplatníka, která pro kalendářní rok 2021 činí 27 840 Kč. A poroste i v následujícím roce, konkrétně na
30 840 Kč.

Jak se změny projeví na čisté mzdě?

O kolik se zvýší čistá mzda jednotlivých zaměstnanců, závisí
vždy na výši mzdy hrubé. Rozdíl mezi starým a novým způsobem výpočtu čisté mzdy
si ukážeme na následujících příkladech.

Zajímavost :  Sněmovna schválila daňový balíček. Ruší se superhrubá mzda a zavádí stravenkový paušál

Výpočet čisté mzdy postaru

Pan Josef Novák
pracuje jako řidič a měsíčně si vydělá 30 000 Kč hrubého. Pokud bychom se
jeho čisté mzdy dopočítávali starým způsobem, bude postup následující:

Nejprve k hrubé mzdě
přičteme pojistné, které za pana Nováka každý měsíc odvádí zaměstnavatel (sociální
pojištění 24,8 % a zdravotní 9 %), čímž se dopočítáme superhrubé mzdy: 30 000
+ 30 000 x 24,8 % + 30 000 x 9 %) = 30 000 + 7440 + 2700 = 40 140 Kč.

Ze superhrubé mzdy pak
spočítáme, jak vysokou bude pan Novák platit na daň z příjmů: 40 140
x 15 % = 6 021 Kč.

Z  daně následně
odečteme slevu na daňového poplatníka, která při rozložení na měsíční částky
činí 2070 Kč: 6 021 – 2070 = 3951
Kč.

Abychom se čisté mzdy
dopočítali, musíme znát i výši pojistného (sociální 6,5 % a zdravotní 4,5 %),
které bude za sebe odvádět přímo pan Novák: 30 000 x 6,5 % + 30 000 x
4,5 % = 1 950 + 1350 = 3300 Kč.

Čistou mzdu pak
získáme tak, že od hrubé mzdy odečteme vypočítané pojistné a daň z příjmů
sníženou o slevu na poplatníka: 30 000 – 3951 – 3300 = 22 749 Kč.

Na základě výpočtu panu
Josefu Novákovi na účtu každý měsíc přistane 22 749 Kč.

Výpočet čisté mzdy podle nových pravidel

Jak bude vypadat čistá mzda pana Josefa Nováka
v případě, že na její výpočet aplikujeme nová pravidla?

Zjišťovat superhrubou
mzdu nebude třeba, výši platby za daň z příjmů totiž vypočteme rovnou ze
mzdy hrubé: 30 000 x 15 % = 4500 Kč.

Daň z příjmů
následně ponížíme o novou zvýšenou slevu na daňového poplatníka, která při
přepočtu na měsíc činí 2320 Kč: 4500 – 2320 = 2180 Kč.

Vypočteme také výši
pojistného, které za sebe bude pan Novák platit: 30 000 x 6,5 % +
30 000 x 4,5 % = 1950 + 1350 = 3300
Kč.

Čistou mzdu pak
zjistíme po odečtení daně z příjmů snížené o slevu a pojistného:
30 000 – 2180 – 3300 = 24 520
Kč.

Díky změně zákona pan
Novák ušetří každý měsíc 1771 Kč.

Jak si polepšíte vy?

Nechce se vám čisté mzdy dopočítávat? Podívejte se do naší
tabulky, ve které přinášíme přehledné porovnání čistých mezd i nově vzniklých
úspor.

Zajímavost :  Rebelie na Slovensku. Některé restaurace navzdory zákazu otevřely, hrozí jim vysoké pokuty
Hrubá mzda Čistá mzda do konce roku 2020 Čistá mzda od roku 2021 Měsíční rozdíl
15 000 Kč 12 405 Kč 13 350 Kč + 945 Kč
23 000 Kč 17 920 Kč 19 340 Kč + 1420 Kč
27 000 Kč 20 670 Kč 22 300 Kč + 1630 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 220 Kč + 2035 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 920 Kč + 2290 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 320 Kč + 2785 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 46 720 Kč + 3295 Kč
80 000 Kč 57 205 Kč 61 520 Kč + 4315 Kč
100 000 Kč 71 000 Kč 76 320 Kč + 5320 Kč
130 000 Kč 91 670 Kč 98 520 Kč + 6850 Kč

Jak je to s účinností změn?

Ve Sbírce zákonů má daňový balíček vyjít koncem ledna,
platit tedy bude nejdříve od února. Čistá mzda zaměstnanců se tak začátkem roku
nezmění a bude se prozatím počítat starým způsobem. O úspory za toto období ale
nepřijdou. Až zákon vejde v účinnost, mohou změny uplatnit zpětně při
ročním zúčtování daně za kalendářní rok 2021, tedy v roce 2022.

Ohodnoťte tento článek

Zdroj Zde