Zveřejněte výši daní placených v EU. Nová povinnost pro nadnárodní firmy po pěti letech schválena

Evropští poslanci definitivně schválili nová pravidla. V rámci boje proti daňovým únikům budou muset velké nadnárodní společnosti zveřejňovat výši daní, které platí v jednotlivých zemích Evropské unie. Sice bude platit určitá flexibilita, nicméně pravidla budou detailní, aby je nadnárodní společnosti nemohly obcházet. Přijetím této legislativy byl dokončen legislativní proces, který se kvůli neochotě některých vlád Evropské unie jednat protáhl o pět let.

Povinnost se týká všech nadnárodních společností a jejich dceřiných společností, které mají roční příjmy více než 750 milionů eur a jsou aktivní ve více než jednom unijním státě. Tyto informace budou muset být zveřejňovány i na internetu ve strojově čitelném formátu a za použití jednotného vzoru.

„Společnosti příliš dlouho využívaly jen svá vlastní pravidla. Díky transparentnosti, kterou podávání zpráv podle jednotlivých zemí zajišťuje, si nyní budeme schopni posvítit na tuto neprůhlednou korporátní džungli,“ uvedla zpravodajka Evelyn Regnerová.

Zajímavost :  Babiš zmizel z vlády, teď nám bude lhát v prezidentské kampani

Větší transparentnost

Podle schválené dohody budou muset být údaje poskytnuté společnostmi, v zájmu snazšího využití poskytnutých informací a větší transparentnosti, rozčleněny na specifické položky. Těmi jsou například povaha činností dané společnosti, počet zaměstnanců, výše zisku nebo ztráty před zdaněním, výše vzniklých a zaplacených daní z příjmu a kumulované zisky.

Dceřiné společnosti či pobočky, které dané výše příjmů nedosahují, budou daňové informace také muset zveřejňovat, pokud se má za to, že jediným důvodem jejich existence je pomoci dané společnosti nové požadavky obcházet. 

Existují ustanovení, která nadnárodním společnostem poskytují dočasnou výjimku z určitých požadavků, jsou však přísně omezena.

Firmy na „černé listině“

Zveřejňování informací o daních se vztahuje i na unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí pro účely zdanění mimo Evropskou unii, tedy na země, které jsou na „černé“ či „šedé listině“. Europoslanci si sice přáli přísnější pravidla, která by zabránila přesouvání zisků do daňových rájů mimo unii, nová pravidla však stále poukážou na daňové příjmy, které do daňových rájů mizí. 

Zajímavost :  Wolt otevírá první kamenný obchod na Smíchově. Zboží z něj rozveze do dvaceti minut

Letos v lednu Evropský parlament uznal zprávy, podle kterých šest z dvaceti největších daňových rájů jsou země Evropské unie, přičemž dva členské státy Evropské unie se dokonce dostaly do první šestky. Ze závěrů studie ředitele Daňové observatoře EU vyplývá, že zhruba 80 procent zisků přesouvaných v Evropské unii směřuje do daňových rájů Evropské unie.

Směrnice vstoupí v platnost dvacet dní po vyhlášení v úředním věstníku. Členské státy pak budou mít 18 měsíců na to, aby ji zapracovaly do svých vnitrostátních zákonů. To znamená, že společnosti budou muset začít dodržovat první ustanovení této směrnice nejpozději v polovině roku 2024.

Zajímavost :  Projektanti chtějí změnit nový stavební zákon. Nedokážou ohlídat kvalitu navržených staveb

Tomáš Rovný

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO