Odstoupení od smlouvy

  1. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí zboží. Naše softwary,elektronické knihy mají ale v tomhle aspektu určitá specifika, protože se jedná o digitální obsah, a nemáte tedy vždy právo na takové odstoupení od smlouvy.
  2. Protože jsou naše softwary digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nemáte právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, neboť Vy jakožto spotřebitel přijetím těchto podmínek a uzavřením smlouvy s námi výslovně souhlasíte s tím, že software,ebook (digitální obsah) Vám bude dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my Vám tímto sdělujeme, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy, to vše ve smyslu ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku
  3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  4. Veškerý software, e-booky jsou dodány ihned po zaplacení formou odkazu na našem portále kde si je zákazník, spotřebitel okamžitě stáhne.
  5. Odkaz má expiraci 24hodin od zaplacení, z důvodu sdílení odkazů a šíření nelegálních kopií našeho software.
  6. V ojedinělých případech jsem schopen udělit vyjímku a nechat odkaz expirovat později.