Sleva!

Kompletní průvodce psychologie obchodování

Original price was: 290 Kč.Current price is: 99 Kč.

Obchodování na burze je především mentální hra. Jak zvládnout psychologické nástrahy tradingu? Jak zvládnout stres a emoce spojené s burzovním obchodováním? Publikace Kompletní průvodce psychologie obchodování, které se již prodalo přes 3000 kusů a která se těší velké oblibě, vám pomůže s mnoha aspekty tradingu. Vydejte se na cestu k úspěchu!

Popis

Obsah Poděkování 3 Předmluva 6 Jak používat tuto publikaci 9 ČÁST I. CESTA A JEJÍ CÍL 15

I. 1. Úvod 16

I. 2. Cesta a její cíl 21

I. 3. „Zkusím to“ a „udělám to“ není totéž 34 ČÁST II. REALITA TRHŮ 41

II. 1. Realita, která se vám nebude líbit 42

II. 2. Trhy a „špatné myšlení“ 49

II. 3. Myšlení v pravděpodobnostech 57

II. 4. Úloha citu pro trhy 81

II. 5. Externí versus interní manipulace 88

II. 6. Externí manipulace a úloha softwaru 96

II. 7. Interní manipulace podrobněji 98 ČÁST III. NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTELOBCHODNÍKA – EMOCE 101

III. 1. Největší nepřítel obchodníka: EMOCE. 102

III. 2. Nic není, jak na první pohled vypadá 113

III. 3. Skryté vlivy naší mysli 120

III. 4. Ještě trochu podvědomí 136

III. 5. První obchodní zkušenost 141

III. 6. Co je to PMA a proč je tak důležité 150 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

ČÁST IV. JAK OBCHODOVAT PRO POCIT ZE HRY A STÁT SE SUPERHRÁČEM 155

IV. 1. Jak obchodovat pro pocit ze hry a ne pro peníze 156

IV. 2. To jste ještě neslyšeli: chybovat je správné! 164

IV. 3. Jak dělat pomalá zlepšení 169

IV. 4. Než začnete obchodovat: metoda warming-up 173

IV. 5. Jak na ztráty 176

IV. 6. Pocitový deník 182

IV. 7. Zaručený způsob, jak ztratit peníze 187

IV. 8. Získávání sebedůvěry v obchodní rozhodnutí 190

IV. 9. Čekání na nejlepší obchod 198

IV. 10. Závěr 202 Appendix 205 Appendix 1: Ukázka z mého pocitového deníku 206 Appendix 2: Doporučená literatura 211 Prosíme, ČTĚTE – velmi důležité! 212

6www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Předmluva

Dobrý den.

Jmenuji se John Nowak a rád bych vám prozradil tajemství toho, jak vydělat

milion dolarů. Jste připraveni? Dobře, zde tedy slíbené tajemství je:

Milion dolarů vyděláte dolar po dolaru.

Jste překvapeni? Čekali jste lepší a zaručenější návod, jak rychle zbohatnout?

Je mi líto. Rozhodně však čtěte dál: již několik desítek let žiji v USA a jsem sy

nem českých emigrantů. Jelikož jsem měl štěstí a podařilo se mi nalézt dlou

hodobý úspěch v komoditních trzích, poznal jsem, jaké to je vydělat milion

dolarů. A nejenom to. Poznal jsem mnoho dalších lidí, kteří to též dokáza

li – ať už v trzích, nebo v úplně jiném businessu. Moji přátelé-milionáři se čí

tají na desítky a jedno mají společné. Ani jeden z nich nevydělal milion dolarů

najednou. Všichni začínali se skromnými částkami, které trpělivě a vytrvale

zhodnocovali o pár dalších dolarů ročně. Měli však výdrž a vůli. A tak se do

lar přidával k dolaru, až z toho vzniknul milion. Proč vám toto říkám?

Rád bych hned v úvodu udělal ve věcech jasno. Trading je skvělá věc jak zbo

hatnout. Nelze však zbohatnout rychle. Představa o tom, jak rychle vydě

láme milion dolarů je naivní a mylná. Je to iluze, za kterou se ženou milio

ny lidí na celém světě a přitom se 99 % z nich nikdy této iluzi nepřiblíží ani

na malý kousíček. Na druhou stranu jsou tu ale lidé, kteří vědí, že žádné pe

níze nejsou zadarmo. A tak tito lidé začnou s málem a postupují malý kou

sek po kousku. Zatímco jsou pro posměch těm, kteří mají „zaručené“ návo

dy, jak zbohatnout rychle, pomalu si střádají dolar k dolaru. A po pár letech,

když ti, co mají již dvacátý „zaručený“ návod jak rychle zbohatnout, stále

setrvávají v chudobě a iluzi, trpěliví a realističtí investoři, spekulanti a podni

kavci už se velmi blíží ke svému prvnímu milionu.

Bohatství je skvělá věc. Kdo tvrdí, že peníze jsou zlo, říká takové věci dle

mého názoru jenom proto, že žádné peníze nemá. Pokud jste bohatí, mů

žete si dělat, co chcete. A to by měl být hlavní důvod, proč chceme zbohat

nout. Nejsem bohatý proto, abych dával své bohatství na odiv. Ba naopak,

jsem prominentním členem několika dobročinných organizací a část své

ho bohatství, za které jsem velmi vděčný, se snažím předávat na potřebné

7 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

a užitečné účely. Proč? Stávám se tak sám ještě bohatším. Nikoliv finančně,

samozřejmě. Pokud tedy chcete zbohatnout, pak vám radím – dělejte to jen

a jen kvůli vlastní svobodě. Kvůli úžasnému pocitu, že si můžete dělat, co

chcete a co vás baví. A až jednou bohatství dosáhnete, dávejte si nové výzvy.

Nikoliv však finanční. Dávejte si takové výzvy, které vás obohatí jinak. Pouze

pak poznáte, jak úžasný život může být.

Nečekejte však takové věci zítra, ani za měsíc. Ba ani za rok. Na své prv

ní úspěchy jsem čekal několik let. Ztratil jsem spoustu peněz. Zažil mno

ho frustrace. A pochopil jednu věc: pokud máte dosáhnout něčeho skuteč

ně velkého, nepůjde to jinak, než po té nejsložitější možné cestě. Nesmíte

se vzdát. Po celém světě jsem viděl miliony talentovaných, schopných a chyt

rých lidí, kteří byli doslova na dně společnosti jenom proto, že již vše vzda

li. Vzdávat se je nejhorší lidská vlastnost. Nikdy se nevzdávejte – a garantuji

vám, že dříve či později svého cíle dosáhnete. Nic na tomto světě není za

darmo a o velkých penězích to platí dvojnásob.

Nespěchejte. Princip, jak vydělat v trzích veliké peníze, je jednoduchý. Stačí

vám pouze drobná výhoda na vaší straně. Takovou výhodu však musíte kon

zistentně aplikovat. A pak už jenom čekat. Čas a trpělivost jsou nejdůležitěj

šími faktory na cestě za bohatstvím. Uvědomte si, že výhoda většiny traderů

je tak malá, že se její efekt nemůže projevit okamžitě. Čas se však střádá.

Hodiny, dny, týdny, měsíce… A čím déle čas běží, tím více se naše výhoda

ukládá na naši stranu a tím více pracuje v náš prospěch. Matematika je neú

prosná. Zatímco se nám při našich prvních obchodech zdálo, že prodělává

me většinu našeho účtu, při stém obchodě už můžeme pozorovat, že je náš

účet více než dvojnásobný. Nesmíme však spěchat. Potřebujeme čas, aby

chom mohli vydělat. Čas je náš přítel. Nesmíme se hnát proti času. Musíme

čas pokorně následovat, dokud nepřijde ten pravý moment. Moment, kdy

se drobné výhody již nastřádaly do takového množství, že náš účet začíná

růst rychleji a rychleji.

Pamatujte si, že peníze dělají peníze. A tak i když je náš začátek pomalý a po

zvolný, je naprosto nezbytný k posupné akceleraci. Pokud se naučíme, jak

udělat z 1 000 dolarů 2 000 dolarů za půl roku, znamená to, že za dalšího

půl roku už budeme umět udělat ze 2 000 dolarů 4 000 dolarů. To zname

ná, že za rok uděláme z 1 000 dolarů 4 000 dolarů. Naučíme se totiž, jak

průměrně zhodnotit peníze o 100 % za půl roku. V dalším půlroce již na

šich 4 000 dolarů dokážeme proměnit na 8 000 dolarů a na konci druhého

8www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

roku už budeme mít 16 000 USD. A třetí rok již začne akcelerace. Na konci

třetího roku budeme mít 64 000 dolarů. Na konci čtvrtého 256 000 dola

rů a na konci pátého milión dolarů. A co bylo na počátku? Skromná částka

ve výši 1 000 USD a touha, vůle a píle uspět. Toto je nejrychlejší způsob, jak

zbohatnout. Žádný rychlejší legální způsob jsem doposud nepoznal. A ani

nevěřím, že existuje.

Finanční trhy, ať už akciové, komoditní, forexové nebo jakékoliv jiné, jsou

skvělá věc. Bohužel příliš lákavé pro ty, kteří věří v iluzi rychlého a snadného

zbohatnutí. Trading je business jako jakýkoliv jiný. Je to vysoce seriózní bu

siness, ve kterém musíte tvrdě pracovat, pořádně se ohánět a být maximál

ně obezřetný. Je to business tvrdých pravidel a ještě tvrdších soupeřů. Je to

nekompromisní business, kde lehkovážné povahy nemají šanci na přežití. Je

to však jediný business, kde můžete postupnou akcelerací za pár let doslova

pohádkově zbohatnout. Bez šéfa, nadřízených, dlouhých hodin prosezených

v kanceláři. Je to ale také business, ve kterém budete vždy bojovat jen a jen

sami za sebe.

Pokud jste už nyní přesvědčení, že trading je to pravé pro vás, pokud už nyní

cítíte, že vás trhy hluboce oslovily a vy jste pochopili, že tohle je to, na co če

káte celý život, gratuluji vám. Získali jste totiž první předpoklad k úspěchu.

Co totiž bezmezně a hluboce chceme my, to chce stejně hluboce a bezmez

ně i nás. Nečekejte však rychlé výsledky. Nespěchejte, pokud chcete uspět.

Pokud zatím přesvědčení nejste, nespěchejte dvojnásob. Studujte, zkoumej

te, posuzujte. Ale nepouštějte se do živých obchodů příliš brzy jenom proto,

abyste si to „vyzkoušeli“. Pamatujte, že ve hře jsou vaše těžce nabyté pení

ze. Pokud budete s penězi lehkovážně zacházet, s největší pravděpodobnos

tí o ně přijdete.

Trading je krásný a úžasný business, který mně osobně otevřel cestu neje

nom k bohatství materiálnímu, ale i duchovnímu. Trading mně otevřel cestu

k sobě samému a za to jsem této úžasné a krásné profesi vděčný nejvíce.

Všem tedy přeji, ať cesta za úspěchem v tradingu otevře i další a další cesty,

kolikrát netušené a nečekané. Ať už jsou to cesty jakéhokoliv charakteru.

Hodně štěstí, ještě více trpělivosti a maximum opatrnosti.

John Nowak

9 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Jak používat tuto publikaci

Vážený obchodníku. Právě se vám dostala do ruky elektronická kniha

(ebooka), která si klade za cíl pomoci vám úspěšně vyřešit nejdůležitější

a nejzrádnější překážku úspěšného obchodování – překážku jménem „psy

chologie“.

Psychologie obchodování je většinou převážně začínajících obchodníků opo

mínaný aspekt, který má však minimálně 60 % (t.j. více jak poloviční) po

díl na tom, zdali jako tradeři budeme v budoucnu úspěšní, nebo neúspěšní.

Není divu, že většina obchodníků ztrácí v trzích své peníze. Většina obchod

níků se bohužel nikdy nedopracuje k tomu, aby plně přijala skutečnost, že

obchodování je převážně mentální proces a že vlastní psychika je nejdůleži

tější klíč ke stabilním příjmům v obchodování. Fakt, že právě držíte v ruce

tento ebook, svědčí o tom, že jste se rozhodl/a nebýt jako většina a faktor

psychologie v žádném případě nepodcenit. Takový přístup vám rozhodně

v budoucnu pomůže posunout se ve svém vlastním obchodování tam, kam

se většina kolikrát nikdy ani nedostane a později, doufejme, se vám vaše po

ctivá práce na psychologii vrátí v bohaté podobě zasloužených zisků.

Pokud byste si kdy přečetli příběhy slavných obchodníků, zřejmě byste byli

překvapeni, jak zásadní roli hrálo přijetí psychologického aspektu v jejich

vlastní kariéře. Od většiny profesionálních a špičkových obchodníků byste se

dočetli prakticky totéž: zvrat v jejich obchodní kariéře se dostavil v momen

tě, kdy si uvědomili nikoliv nějakou zázračnou skutečnost o trzích nebo gra

fech trhů, ale o sobě samých a nezbytnosti psychologie obchodování.

Ed Seykota, jeden z nejúspěšnějších obchodníků současnosti, věnuje napří

klad studiu svého vlastního já mnohem více času než studiu trhů. Ed Seykota

zná sám sebe natolik dokonale, že své emoce dokáže ovládnout dostateč

ně na to, aby tyto jakkoliv neznehodnotily jeho vlastní obchody. Za svůj

fenomenální úspěch nevděčí žádné zázračné matematické formuli, ale

jednoduchému systému trend-following (volně dostupném na stránkách

www.originalturtles.org) a skálopevné obchodní disciplíně, jejíž základem

je perfektní sebeovládání v každém obchodě.

Již zesnulý obchodník Dickson G. Watts je dodnes považován za jednoho

z nejlepších obchodníků s bavlnou, který kdy chodil po této planetě (sám byl www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

jistý čas prezidentem New York Cotton Exchange, na které se bavlna obchoduje). D. G. Watts vydal během své kariéry sérii článků na téma úspěšného obchodování, které později vyšly v knižní podobě pod názvem Speculation as a fine art a jejíž obsah zajisté překvapil mnoho čtenářů. V této knize o pár stránkách nenaleznete žádné tajné systémy úspěšného obchodníka; naleznete v ní mnoho relaxačních citátů, které však bohatě odrážejí myšlení a filosofii traderů, a to v mnoha životních sférách. Kniha skrze meditaci v podobě citátů a přísloví vlastně nepřímo říká, že úspěchem D. G. Wattse je převážně jeho myšlení, nikoliv obchodní systém. Dr. Elderer, Jack Bernstein i PhDr. Tharp jsou úspěšní komoditní obchodníci a autoři mnoha knih o obchodování, které pojí jedna podstatná věc: všichni jsou to původním povoláním psychologové nebo psychiatři a právě jejich původní profese byla tím, co jim pomohlo k úspěšnému tradingu. Vybaveni již dostatečnými znalostmi a zkušenostmi o lidské psychice, začali práci na svém tradingu nejenom u grafů, ale převážně u svého vlastního já. A dokonce i pro ně, jakožto pro zkušené odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie, bylo nalezení správného myšlení a psychického stavu pro obchodování výzvou, se kterou se potýkali několik let. Jaké šance má pak běžný jedinec, který nemá o důležitosti psychologie obchodování ani ponětí a už vůbec neoplývá žádnými teoretickými, natož tak praktickými zkušenostmi, jak na svém myšlení pracovat!

Ingredience úspěšného tradingu a jejich poměr v hrubých rysech. V obecné rovině

se dá říci, že úspěšný trading je ze 60 % psychologie a ze 40 % zbytek, myšleno

vstupy, výstupy, money-management, řízení pozice, position-sizing. A konečně i já sám jsem musel v krušných začátcích dojít k poznání, že k úspěšnému obchodování není třeba matematicky dokonalá kombinace indikátorů ani desítky ultraúspěšných patternů, ale převážně správné myšlení, otevřená mysl a schopnost a dovednost rozeznávat své emoce a ná

11 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

sledně s nimi efektivně pracovat tak, aby tyto jakkoliv neblokovaly naši ces

tu za úspěšným tradingem, a naopak nám otevíraly dveře do nových sfér

a dimenzí, plných pohádkových odměn.

V dnešní době stovek analytických programů a knih na téma technické ob

chodování může vypadat psychologie jako banální záležitost. Je však překva

pující, že s rostoucími technologiemi a analytickými systémy v žádném přípa

dě nepřibývá adekvátním tempem i množství úspěšných traderů. Je to tedy

opět další nesporný důkaz, že psychologie byla, je a vždy bude nejzásadnější

element obchodování a žádný systém ani počítačový program z nás nemů

že udělat úspěšného obchodníka, aniž bychom se nejprve nestali úspěšnými

a disciplinovanými obchodníky v naší vlastní mysli.

Jak si v této publikaci postupně vysvětlíme, uvažování komoditního ob

chodníka je v mnoha ohledech zcela jiné než uvažování, na jaké jsme zvyklí

v běžném životě. Vysvětlíme si nejdůležitější rozdíly a naučíme se pomalu

měnit své myšlení do podoby, která má v tradingu mnohem efektivnější

výsledky. Taková práce na vlastním myšlení však bude vyžadovat přístup,

trpělivost a skutečnou touhu a odhodlání na sobě pracovat. Peníze nepada

jí z nebe a bez řádné práce není možné čekat ani žádnou přiměřenou od

měnu. Práce na změně vlastního myšlení však může být v mnoha ohledech

i zábavná a v neposlední řadě i velmi přínosná pro celkový život tradera.

Jak budete postupně měnit některé své hodnoty a „staré“ myšlení v mnoha

ohledech nahrazovat „novým“ myšlením, docela možná zjistíte, že se vám

daří lépe nejenom v tradingu, ale i v ostatních sférách vašeho života. To je

na tradingu a obzvláště na práci vlastního já to nejkrásnější – výsledky se

nedostaví pouze ve formě finanční, ale do značné míry i ve formě dušev

ního obohacení. K takovému cíli však není možné dojít za pár týdnů a vět

šina z nás se bude muset bohužel připravit na cestu dlouhou i několik let.

Mnoho pro trading neefektivního myšlení je ve většině z nás zakořeněno

natolik silně, že jeho změna musí být pozvolná a pomalá, aby dosáhla svého

efektu. Pamatujte si však, že není kam spěchat! Možná vám práce na psy

chologii vlastního obchodování zabere pár let – co je to však v porovnání

se zbytkem života, kdy budete moci svůj hlavní příjem získávat z tak nád

herné a svobodné profese, jako je trading. V dnešní době je každý zvyklý

na rychlé výsledky a rychlé výsledky i očekává prakticky ve všem, do čeho

se kdy pustí. V tradingu a zejména prací na svém vlastním já není možné

nic takového očekávat – jakákoliv snaha o urychlení povede paradoxně ke

zpomalení učebního procesu, jehož každičký krok bude potřebovat svůj

12www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

vlastní a nezbytný čas. První radou před aplikací cvičení v této publikaci

tedy je: rozhodně nespěchejte. Dělejte každý krok na svém já s rozvahou,

citem k sobě samému a s důkladnou precizností. Jenom tak se dopracujete

k pozitivním výsledkům.

Samozřejmě, ne všichni z vás budou potřebovat tak dlouhou dobu. Mno

zí z vás se již zaručeně obchodováním a potažmo i psychologií obchodo

vání nějaký ten pátek zabývají a pravděpodobně jste už i pod tlakem vlast

ních obchodních snah nějakou tu práci na sobě udělali. V takovém případě

vám možná zbývá vyřešit pouze několik posledních psychologických aspek

tů a vaše cesta k úspěšnému tradingu se může otevřít. Pro takové tedy ne

bude možná ku prospěchu celý obsah tohoto psychologického „manuálu“,

ale pouze některé jeho kapitoly. Pamatujte si však, že každičké sebemenší

zlepšení vlastního já (z pohledu psychologie obchodování) může znamenat

velký krok vpřed ve vašem vlastním tradingu, a tak i kdybyste si našel/a pou

ze pár kapitol, které shledáte jako přínosné, studujte je opět s důkladností

a precizností a jejich aplikaci se nesnažte jakkoliv uspěchat. Mark Douglas ve

svých knihách o psychologii obchodování píše, že je až překvapivé, kolik ob

chodníků je ke svému vlastnímu úspěchu mnohem blíže, než si vůbec myslí.

Udělat však ten poslední mini-krůček ke konečnému úspěchu může opět

trvat i řadu měsíců až let a je to rozhodně proces, jehož uspěchání niče

mu dobrému nepomůže. Má druhá rada týkající se používání této publikace

tedy zní – není důležité aplikovat všechny zde popisované body, pokud cítí

te, že vám pomůže pouze několik vybraných. I takové však studujte a apli

kujte po krůčkách a poctivě. Pamatujte, že pouze pár vyvolených jedinců

na této planetě mělo to štěstí, že se již narodili se správnými psychologic

kými dispozicemi pro úspěšné obchodování – my ostatní se takové psycho

logické dovednosti musíme naučit stejně tak, jako jsme se museli naučit číst

nebo psát.

Další mou radou pak je, abyste v žádném případě nepodceňovali sebemen

ší maličkost v této publikaci. Úspěšný trading spočívá v mnoha detailech

a každá drobnost, kterou v tradingu podceníte, vás bude dříve či později stát

mnoho peněz. Samozřejmě, pro některé povahy je nejlepší školou skutečně

všechny možné chyby v obchodování udělat, dostatečně se popálit a udělat

pokroky na svém já až díky draze a bolestně zaplacené zkušenosti. Takový

přístup však není nutný – obzvláště v momentě, kdy podobné bolestivé zku

šenosti zažil již někdo jiný a dnes vám tedy v podobě jasných a konkrétních

rad a pravidel poskytuje psychologické obchodní know-how tak, abyste se

13 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

při troše práce, koncentrace a píle řadě nepříjemných a drahých zkušeností

v trzích pokud možno zcela vyhnuli.

A konečně zcela na závěr – stejně jako v trzích i v psychologii obchodování

platí, že si každý musí najít to své. Proto vás některé rady a cvičení v této

publikaci osloví více, některé méně. To je naprosto v pořádku a rozhodně

vás nenutíme dogmaticky plnit vše, co je v této publikaci napsáno. Rozhod

ně však alespoň doporučujeme nejprve se nad každou kapitolou důkladně

zamyslet, než ji roztřídíte pro sebe sama jako „použitelnou“, nebo „nepou

žitelnou“.

Samotný text je pak rozdělen na 4 samostatné části, přičemž každá část po

krývá trochu jiný aspekt psychologie obchodování.

První část s názvem „Cesta a její cíl“ se zabývá správným přístupem k obcho

dování a vysvětlí naprosto nejdůležitější aspekty myšlení, ve kterých často

chybujeme. Převážně se jedná o aspekt interního versus externího ovládání

a o aspekt našeho podvědomí, které má často za následek mnoho nežádou

cích reakcí v našem obchodování.

Druhá část s názvem „Realita trhů“ osvětlí často špatně chápanou realitu

trhů a přístup k jejich obchodování a zároveň vysvětlí nutnost a způsob myš

lení v pravděpodobnostech.

Na ni naváže třetí, pravděpodobně „nejnáročnější“ část, a tou jsou emoce

a funkce vědomí a podvědomí v oblasti tradingu.

Čtvrtá část, pravděpodobně nejzábavnější část pro většinu z vás, nabídne

řadu rad, tipů a cvičení, se kterými začneme brát obchodování jako hru a za

čneme na sobě pracovat tak, aby se z nás stali „super-hráči“.

Zcela nakonec následuje ještě příloha, jejíž obsah, věříme, bude též pro

mnohé přínosným a která ještě dodatečně ujasní některé záležitosti.

Většina samostatných kapitol v publikaci pak obsahuje nejenom vysvětlení

možného psychologického problému a následně popis jeho možného řeše

ní, ale také praktická cvičení, která je možné jedno po druhém absolvovat

a lépe se tak začít s daným problémem potýkat a pracovat na něm. Důrazně

doporučuji všechna cvičení skutečně absolvovat nebo na nich dlouhodobě

pracovat. Jak jsme si již vysvětlili, správný a poctivý přístup k práci na psy

chologii obchodování je maximálně důležitý a svědomité plnění jednotlivých

cvičení jsou skvělým odrazem toho, jak skutečně vážně otázku psychologie

obchodování bereme.

A konečně – veškeré nově nabyté poznatky v oblasti psychologie obchodo

vání je samozřejmě maximálně důležité hned co nejdříve zkoušet aplikovat

v trzích. Teoretická znalost problému je jedna věc, ale její praktické ovládnutí

ve „skutečném terénu“ je něco úplně jiného. Pokud pak budete mít pocit, že

se vám aplikace některých nových poznatků a dovedností nedaří, nezoufej

te. I zde je potřeba čas a trpělivost. Uvidíte, že se časem postupně všechno

poddá a pokud vydržíte, otevřou se vám nové obzory, o kterých jste dopo

sud neměli ani ponětí. To vám slibuji.

Přeji tedy mnoho štěstí při cestě za úspěšnou psychologií tradingu.

ČÁST I.

CESTA A JEJÍ CÍL

16www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

I. 1. Úvod

Čtete to pořád a všude. Slyšíte to kolem sebe snad každý den. Upozorňují

vás na to snad všechny seriózní stránky a publikace, seriózní brokeři a všich

ni známí kolem vás, kterým nejste lhostejní. V komoditních trzích více lidí

prodělává, než profituje. Studie říkají, že až 80 % všech obchodníků ztrácí

v trzích své peníze. Rozhodně nic moc povzbudivá statistika, co říkáte?

Pojďme se však na tuto statistiku podívat z trochu jiného úhlu. V prvé řadě,

sám jsem profitabilní trader, takže vím, že to jde. A když jsem to dokázal

já – se svým průměrným vzděláním a průměrnou intaligencí, může to doká

zat kdokoliv jiný. V druhé řadě, koukněme se trochu blíže na oněch 20 %

vydělávajících obchodníků.

V minulosti jsem strávil skutečně mnoho, mnoho času studiem profitujících

obchodníků, ať už to bylo prostřednictvím osobního setkání s mnoha trade

ry přímo zde v USA, tak formou hledání na internetu nebo v nejrůznějších

knihách a časopisech o komoditním obchodování, které zde v USA vychá

zejí. Postupně jsem dával jednotlivé informace dohromady a snažil se hledat

jakékoliv podobnosti, souvislosti – cokoliv, co by mě dovedlo k nějakému

„tajemství“.

Samozřejmě, ve svých začátcích jsem hledal sice na správném místě, ale v na

prosto nesprávných sférách. To, co mě zajímalo především, byly obchodní

systémy, s jakými tito úspěšní lidé obchodují, aniž bych věnoval jakoukoliv

větší pozornost jejich myšlení. Výsledek?

Desítky nejrůznějších obchodních systémů, ze kterých jsem měl v hlavě ta

kový chaos, že by se v něm nevyznal ani specialista s dvojitým doktorátem

(nemluvě o penězích, které jsem za tyto systémy utratil). Systémy a obchod

ní přístupy jednotlivých obchodníků si doslova protiřečily. Jeden obchodník

tvrdil, že je nesmyslné obchodovat na základě fundamentálních zpráv a že

jediné, s čím je možné vydělávat, je technická analýza. Jiný obchodník zase

tvrdil, že v životě nepoužil jediný technický ukazatel a své miliony vydělal čis

tě a jen na základě fundamentálních základů. Další obchodník zase tvrdil, že

není možné vydělávat na klasických futures kontraktech vůbec a že jedinou

cestou jsou opční obchody. Polovina tvrdila, že se peníze dají vydělat pou

ze v intradenním obchodování a druhá polovina, že pouze v dlouhodobých

17 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

pozičních obchodech. Zkrátka a dobře – ať jsem se snažil sebevíc, nemohl

jsem se dopátrat ničeho, co by mně dokázalo jasně a konkrétně říci, jak tedy

vydělávat v trzích ony pověstné miliony.

Byla to doba hrozné a nekonečné frustrace, doba zoufalosti, zklamání a ob

rovských pochybností o tom, zdali tento business skutečně vůbec funguje.

Byla to zkrátka doba hrozná s velkým H. Frustrován a zmaten jsem se roz

hodl na nějaký čas všeho nechat a věnovat se raději něčemu jinému.

V té době jsem však mezi mnohými knihami narazil čistě náhodou i na kni

hu Market Wizards a přes všechny mnohé informace mě přeci jenom nako

nec zaujalo něco, co skutečně měli všichni veleúspěšní obchodníci zmiňovaní

v této knize společného. I když každičký obchodník v této knize obchodoval

zcela rozdílným způsobem, všichni se (v té době pro mě naprosto záhad

ně) shodovali v tom, že obchodníkův úspěch ve skutečnosti nespočívá v žád

ném systému, ale v obchodníkově hlavě. „Obchodníkovo myšlení, disciplína

a práce s vlastními emocemi je to, co vydělává obchodníkům miliony.“ Toto

tvrdili snad všichni obchodníci ve zmíněné knize a toto tvrdili i úspěšní ob

chodníci, se kterými jsem měl tu možnost se zde v USA setkat (které jsem

ale v té době příliš neposlouchal v momentech, kdy hovořili o psychologii

a raději se snažil od nich načerpat co nejvíce know-how ohledně jejich ob

chodního systému). „Není to žádný záhadný systém, ani žádná magická ma

tematická formule. Jsme to jen a jen my sami, kdo rozhoduje o tom, zdali

nadělíme sami sobě v trzích peníze, nebo nikoliv.“

I když jsem v té době neměl ani páru, o čem tito spekulanti – velikáni vlast

ně mluví (ve svých začátcích jsem měl chvílemi i pocit, že klíč k úspěchu je

převážně broker – alespoň v té době byli brokeři v USA skrze své inzeráty

takto prezentováni), přeci jenom mě tato spojitost mezi všemi zaujala a ne

nechala tak úplně v klidu. Po delší době váhání a podezřívavosti k tomu, že

by „vše mohlo být jen otázkou našeho myšlení“ jsem přeci jenom nakoupil

něco málo literatury jiného charakteru – literatury na téma „psychologie ob

chodování“. Jaký to úžasný svět se přede mnou otevřel!

Je bohužel skutečností, že se na školách učíme tisíce zbytečností o všem

možném, co si jen kdo vymyslel (větnými rozbory počínaje a deskriptivní ge

ometrií konče – tedy alespoň v případě českých škol, kterou jsem před emi

grací mých rodičů do USA absolvoval), ale jaksi nás nikdy nikdo nenaučil nic

o tom, jak můžeme pracovat s našimi myšlenkami, představami, přáními, www.financnik.cz

222w.finfiaficiwak

sny, očekáváními, emocemi – a především s našim vědomím a podvědomím. Vlastně nám nikdy nikdo neřekl ani to, že je možné s něčím takovým pracovat! Skutečně jsme to my sami, kdo se s trochou vůle může dokázat přetransformovat do podoby myšlení, které může výrazně ovlivnit naše životní úspěchy či neúspěchy prakticky ve všech sférách života. Pravda, někomu může toto připadat jako zaběhnutá fráze, obzvláště díky tak trochu zprofanovanému americkému „pozitivnímu myšlení“ (věřte mi, dodnes jsem si na americké „cool“ a „everything’s perfect“ nezvykl). Řeč zde však zdaleka není pouze o pozitivním myšlení. Aspektů úspěchu a neúspěchu v našich životech může být mnohem více, bez závislosti na pozitivním myšlení (i když zůstává skutečností, že s negativním, destruktivním a depresivním myšlením to ještě nikdy nikdo nikam nedotáhl).

Obrázek: Pozitivně myslící a negativně myslící. „Co myslíte, ze kterého z obou

vyzařuje myšlení vedoucí k úspěchu? Pozitivní myšlení je možná na první pohled

„americký výmysl“, ale už při pohledu na tyto dva obrázky vám musí být jasné, že

člověk na levé polovině zřejmě moc úspěchu ve svém životě mít nebude. Sonda do naší mysli může být daleko hlubší a zásadnější a při troše trpělivosti, přemýšlení a správného přístupu skutečně každý z nás dojde dříve či později k závěru, že tvůrci svého štěstí jsme jen a jen my sami. Knihy, které jsem já sám začal do hloubky studovat, pocházely od nejrůznějších renomovaných psychologů a psychiatrů, až po skutečné obchodníky, kteří se narodili s darem psát srozumitelně o něčem tak složitém a komplikovaném, jako je lidský mozek a procesy myšlení. Mezi všemi je pak samozřejmě nutné vypíchnout Marka Douglase, jehož knihy a myšlenky mě, stejně jako tisíce jiných, ovlivnily naprosto nejvíce. Každá jeho kniha měla mnoho co říci a co je s podivem – každá kniha psala ve finále de facto o tom samém,

copyright –

©

iStockphoto.com/sdominick, H-Gall

19 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

co říci a co je s podivem – každá kniha psala ve fináledefactootomsamém,

pouze z různých úhlů pohledů. A tak jsem se náhle ocitl v pozici, kdy jsem na

místo obchodních systémů začal studovat (konečně) možnosti a schopnosti

vlastní mysli a samozřejmě i zde jsem začal hledat body, ve kterých se všich

ni tito autoři knih na téma psychologie obchodování scházeli a sjednocovali.

Trvalo to téměř rok, ale během té doby jsem si finálně udělal velmi jasnou

představu o tom, v čem je asi myšlení tak zásadní pro obchodování a jak nám

správné myšlení může pomoci stát se úspěšnými obchodníky.

Samozřejmě, jak už to však bývá, teorie je jedna věc a praxe druhá věc.

Je sice hezké vše nastudovat a pochopit v teoretické rovině, ale se snahou

uvést vše v praxi náhle člověk začne narážet na řadu a řadu dalších skuteč

ností, které mu proces změny myšlení zrovna nezjednoduší. Nakonec je

tedy třeba plně se obrnit již zmíněnou trpělivostí a začít se vším po skuteč

ně maličkatých, takměř nepatrných kousíčkách. Na naší vlastní cestě jsem si

navíc musel spoustu již nastudovaných skutečností „znovu objevit“ a i si sám

pro sebe vytvořit řadu „mentálních cvičení“ (většinu z nich nabízím právě

v této publikaci), která by mně pomohla zdolat určité momenty a posunout

se v přerodu myšlení dále. Nakonec se to však povedlo a rozhodně to stojí

za to (jsem full-time obchodníkem již velmi mnoho let).

Aby se však cesta k úspěchu mohla uskutečnit, naše mysl skutečně musí být

naplněna vírou ve skutečnost, že je možné naše myšlení změnit do podoby,

kdy se z nás stanou úspěšní tradeři. A už zde může začít první překážka. Po

kud opravdově a upřímně nevěříme, že je možné změnit naše myšlení

a tím se dostat na cestu úspěchu, máme v sobě již první předsudek, kte

rý může výrazně zamezit našemu rozvoji a růstu. Pokud máte pocit, že se

toto týká právě vás, možná by úplně na začátek bylo nejlepší odložit ještě na

chvilku tento manuál a půjčit si v nejbližší knihovně několik životopisů úspěš

ných lidí, které vám pomohou přesvědčit se, že myšlení je skutečně základ

ním kámenem každého úspěchu. Dokud totiž sami neuvěříme, jenom stěží

se budeme moci změnit a přesunout se tak ze statistiky 80 do statistiky 20.

20www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

 Cesta za úspěchem a blahobytem začíná a končí jen

a jen v našich hlavách. Kdo má ve své hlavě pouze strach

a obavy z neúspěchu, toho zřejmě nikdy žádný blahobyt

nepotká. Kdo má ve své hlavě a ve svém srdci odhodlání,

chuť a touhu vítězit, ten má velké šance proměnit své

myšlení do podoby, kdy se sám stane skutečným tvůrcem

svého štěstí.

21 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

I. 2. Cesta a její cíl

Pokud chceme někam dojít,

musíme vědět, kam vlastně kráčíme

Zkusme si na moment představit, že rozhodnutí vydat se na cestu úspěš

ného tradingu je tak trochu jako rozhodnutí vydat se na dovolenou. Tedy,

ne že by se jednalo (alespoň v začátcích) o nějakou relaxační a oddychovou

činnost, ale přesto – zapojme trochu fantazie a zkusme se do takové situace

vžít. Začněme třeba takto:

Představte si, že právě venku svítí slunce, je léto, vládne klid a pohoda a vy do

jdete k přesvědčení, že je právě ideální čas někam se vypravit. Čím začnete?

Ze všeho nejdříve budete muset bezesporu vymyslet, kam se vlastně vydat.

Jakékoliv další plánování by asi nemělo cenu, pokud nebudeme vědět, co má

být cílem naší cesty. A cílů může existovat skutečně bezpočet.

Můžeme se chtít vydat třeba jenom za hranice našeho města. Můžeme se

chtít vydat za hranice naší země, nebo dokonce za hranice USA (Evropy)

a celého kontinentu. Můžeme se chtít vydat do skutečně exotických míst,

nebo naopak do míst, kde toho pravděpodobně moc zajímavého nezažije

me, ale zase se budeme na takovém místě cítit bezpečně. Můžeme se také

chtít vydat na vrchol K2 anebo do několikakilometrové hloubky Atlantického

oceánu. Naše touhy vydat se na cesty můžou mít nejrůznější, nejrozmanitější

podoby – přesně tak, jako jsou rozmanité povahy a představy o „super do

volené“ každého z nás. Jisté však je, že pokud si nestanovíme cíl naší cesty,

nebudeme moci ani nikdy žádného dosáhnout.

Ještě jednou si přečtěte poslední větu.

Velmi mnoho nováčků se začíná vydávat na cestu komoditního obchodování

s jediným cílem: vydělat peníze. To je určitě správný a chvályhodný cíl, avšak

takový cíl nám neříká naprosto nic o cestě, na kterou se budeme muset při

pravit a už vůbec ne o konkrétní podobě cíle, do kterého budeme muset

dojít. Cíl „vydělat peníze“ je příliš široký, příliš abstraktní na to, aby bylo

možné se na něj správně koncentrovat. Takový úvodní cíl v obchodování

je totéž, jako říci, že se v případě naší dovolené chceme vydat na cestu, jejíž

22www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

cílem bude dojít někam dále, než kde jsme doposud. Víme však, co si v ta

kovém případě vzít s sebou, kolik síly asi tak budeme potřebovat, jaké pře

kážky nás mohou na cestě potkat a za jak dlouho máme šanci do takového

cíle dojít? Naprosto ne. A tak se takový cíl může velmi snadno stát spíše jen

tápáním od nikud do nikam než jasnou a plánovanou cestou s naprosto kon

krétním cílem.

Cíl naší cesty musí být zcela konkrétní.

Čím konkrétnější a jasnější cíl, tím snáze

k němu dojdeme

Pokud tedy nevíme úplně přesně, kam chceme dojít, nikdy tam nedojdeme.

Respektive možná jednou nějakou náhodou ano, ale může to trvat celou věč

nost. A proto je v prvé řadě třeba co nejpřesněji specifikovat náš cíl. Musí

me to však udělat se skutečnou upřímností. Skutečně se zeptat co nejhlouběji

ve svém já, kam vlastně chceme dojít a proč chceme dojít právě tam.

Řada z nás si zřejmě v první řadě řekne, že cílem naší cesty by mělo být „stát

se finančnězcelanezávislýabohatý“.Cojevšakfinančněnezávislýa bohatý?

A co nám takový cíl říká o tom, jak a čím se budeme muset vybavit na ces

tu za takovým cílem? Pro jednoho může takový cíl znamenat osvojit si do

vednost vydělat si 1000 USD měsíčně na základní živobytí a to s minimem

námahy tak, aby takový jednotlivec mohl většinu času trávit raději s rodinou

než u počítače s grafy. Na takový cíl zřejmě nebude potřeba tak náročné

cesty jako v případě cíle jedince, pro kterého může finančnínezávislostabo

hatství znamenat, že si bude moci postavit velký dům, každý rok koupit nový

automobil a na zimu létat do teplých krajů.

Již z výše zmíněných dvou příkladů zajisté cítíte, že každý z obou cílů bude

vyžadovat zcela jinou cestu, jiný přístup a jinou míru energie a odhodlání.

Specifikovatsitedyconejpřesnějicílcestyjevzačátkunaprostonezbyt

né. Pokud si co nejpřesněji nespecifikujeme cíl naší cesty, nebudeme vědět,

na co se máme připravit. Pokud nebudeme alespoň rámcově připraveni

na to, co budeme na dosažení svého cíle potřebovat, budeme zažívat

mnohem více frustrace po celé cestě za naším cílem a pravděpodobně

již brzy celý náš cíl budeme muset stejně přehodnotit a znovu promyslet,

pokud se jej zcela nevzdáme.

23 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Každý profesionál potřebuje jasný a konkrétní cíl. Například profesionální

sportovec si může říci, že je jeho cílem zaběhnout 1 000 metrů nebo uběh

nout maraton 30 kilometrů. Každý z takových cílů však bude vyžadovat jiný

přístup, jiný způsob přípravy. S přípravou sprintu na 1 000 metrů jenom stěží

uběhneme 42kilometrový maraton. Proto je tak důležité jasně a konkrétně

si stanovit cíl.

V první řadě se tedy sami sebe zeptejte:

Co je vaším konkrétním cílem v komoditním (forexovém) obchodování?

Svůj cíl dále rozepište do co nejpodrobnějších detailů:

Kolik bych měl každý rok ideálně vydělat, aby byl můj cíl zcela naplněn?

Proč chci ročně vydělat právě částku, kterou jsem právě napsal/-a?

Skutečně je toto částka, kterou potřebuji k naplnění svých představ o finanční

svobodě a nezávislosti?

Jak tuto částku budu utrácet a co si za ni koupím?

Proč si chci za své peníze koupit právě to, co jsem právě napsal/-a?

Udělá mě toto vše šťastnějším/spokojenějším člověkem?

Obzvláště poslední otázky jsou velmi důležité. Je velmi frustrující dojít po

dlouhé době a námaze konečně k vysněnému cíli a na jeho konci zjistit, že

vlastně vůbec nejste spokojeni a že například nesmírné bohatství, které nyní

máte, vás stálo vlastní rodinu! Kolikrát si myslíme, že potřebujeme a chceme

víc, než je tomu ve skutečnosti. Dostatek peněz sice zkvalitnil život mnoha

lidem, přebytek peněz však ještě není zárukou šťastného života.

Slibte si, že svůj cíl poznáte nejprve do posledních detailů, než se rozhodnete

k němu vydat. Jako když plánujete dovolenou. Též se snažte zjistit co nejví

ce informací o místech, která vás zajímají a neustále přemýšlet o tom, zdali je

toto místo skutečně to, kam chcete dojít, a zdali by například nebylo nějaké

místo přeci jenom lepší (nebo zdali například váš cíl není zbytečně vzdálený

a vy byste se bohatě spokojili i s cílem mnohem méně vzdáleným).

24www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Nepodceňujte tyto otázky. Možná slýcháte podobné rady stále a všude, a tak

k nim už máte více nedůvěry než důvěry, ale skutečně tyto drobnosti fungu

jí. Vytyčení cíle je základ každého úspěchu – v rodině, businessu i v tradingu.

Se svým vytyčeným cílem se musíte cítit naprosto dobře, naprosto spokoje

ni. Čím spokojenější se budete cítit se zcela konkrétní podobou vašeho cíle

a čím jasněji budete mít svůj cíl specifikovaný, tím snáze se vám bude cíle

dosahovat.

Pokud poznáme co nejlépe a nejpodrobněji svůj cíl, pak tedy budeme moci

přejít k dalšímu kroku – a sice k řádné přípravě na cestu k našemu zvole

nému a přesně specifikovanému cíli.

Pouze konkrétně specifikovaný cíl cesty nám vytvoří

představu o tom, co budeme na cestu potřebovat

a jak se na cestu co nejlépe připravit

Každý cíl vyžaduje jinou cestu. Pokud si dáváme za cíl vyšplhat na K2, bude

naše cesta i příprava na ni vypadat úplně jinak, než pokud si dáváme za cíl

vyjít si na procházku na Sněžku. A zrovna tak v obchodním cíli – naše cesta

i příprava na ni bude vypadat úplně jinak v případě, kdy si dáme za cíl vydě

lávat 250 000 USD ročně, než když si dáme za cíl vydělávat 1 000 USD mě

síčně. Podle toho, jaký cíl cesty jsme si zvolili, adekvátně tomu bude i naše

cesta náročná.

Můžeme si například vytyčit cíl vydělávat 100 000 USD ročně, neboť jsme

konkrétními a logickými důvody došli k této částce jako takové, která plně

uspokojí naše požadavky a nároky a naplní naše představy. Nyní ale musíme

být realisté v tom, jak takového cíle dosáhnout.

Můžeme mít například dostatečně veliký počáteční kapitál a říci si, že nám

stačí takový kapitál zhodnotit o 30–50 % ročně a tím bude cíl cesty naplněn.

Pak se tedy na naši cestu k cíli vybavíme adekvátními prostředky. Budeme

například vědět, že takový cíl lze dosáhnout s pozičním, opčním nebo spre

adovým obchodováním a v těchto sférách pravděpodobně i budeme hledat

výbavu potřebnou k naší cestě.

Můžeme však mít počáteční kapitál pouze 10 000 USD a pak bude potřeba

zvolit zcela jiné nástroje – pravděpodobně bude nezbytně nutné vydat se

25 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

k takovému cíli cestou intradenního obchodování. Co když ale zjistíme, že

nejsme schopni a ochotni vyčlenit si pro intradenní obchodování potřebný

čas? Pak nám nezbude nic jiného, než přehodnotit ještě jednou náš cíl. Oče

kávat nereálná zhodnocení může být opět extrémně frustrující a spíše vést

k předčasnému ukončení cesty, než k dosažení cíle.

Pokud tedy známe cíl naší cesty, je třeba stanovit otázky, které nám

dají jasnou odpověď na to, jak asi bude vypadat cesta za takovým cílem

a zároveň se sami sebe se vší upřímností zeptat, zdali jsme na takovou

cestu zcela připraveni.

Položte si tedy nyní následující otázky:

Co jsem ochoten/-a vložit v risk za to, že tohoto cíle dosáhnu?

Odpovídá můj čas, který budu od teď věnovat tradingu, času, který zřejmě budu

potřebovat ke studiu potřebnému k dosažení svého cíle?

Odpovídá mé představě o času, který chci investovat do dosažení svého cíle,

i výše mého kapitálu (mé finanční možnosti)?

Je tento cíl pro mě velmi vzdálený a stačí na něj mé síly?

Jak se ještě budu muset připravit k tomu, abych svého cíle dosáhnul/-a?

Odpovězme si na tyto otázky opět co nejupřímněji. Pokud se na naši dovolenou

rozhodneme vydat řekněme na nejjižnější cíp Země a přitom víme, že máme

na naši dovolenou pouze týden času a navíc nejsme zrovna v nejlepší fyzické

kondici – nebylo by rozumnější cíl přehodnotit? Berte svůj cíl a jeho dosažení

maximálně seriózně. Nic si nenalhávejte, nic si nenamlouvejte. Buďte realisty.

Čím většími realisty budete, tím reálnější je i šance, že svého cíle dosáhnete.

Čím více si budeme dávat nerealistické cíle neboli takové, o kterých víme,

že na ně nestačí naše síly ani náš čas, čím více bude pro nás obchodování

frustrující, tím spíše bude naše obchodování spíše neúspěšné, než úspěšné.

Můžeme si například dát za cíl vydělávat 100 000 USD ročně, přitom dis

ponovat volným časem maximálně 2 hodiny denně a kapitálem 5 000 USD.

26www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

V takovém případě je náš cíl zcela nerealistický a budeme muset celý cíl přehodnotit. Buďto se budeme muset rozhodnout, že se v prvních několika letech spokojíme s mnohem skromnějším cílem, nebo budeme muset vzít extra práci, abychom se finančně „dovybavili“, nebo dokonce zvážit změnu zaměstnání z plného úvazku na poloviční, abychom mohli obchodování věnovat 7–8 hodin denně. Můžete si například dát za cíl vydělávat v tradingu průměrně 20 USD denně a pak víte, že takovou částku je zcela reálné vydělat během prvních dvou obchodních hodin způsobem intradenního obchodování a že k takovému cíli nepotřebujete ani žádný extra kapitál. Na druhou stranu však víte, že k takovému způsobu obchodování (20 USD denně je vlastně skalpování) budete potřebovat už určité dovednosti v trzích a ty bude potřeba minimálně několik měsíců trénovat (nemluvě o nějakém jednoduchém skalpovacím systému, který bude třeba nejdříve někde získat nebo vytvořit). Nebo si můžete dát za cíl vydělávat v rámci intradenního obchodování každý den v průměru 100 USD, pak ale víte, že vypracovat se k takovému cíli bude vyžadovat již řadu dovedností a vypěstovaného citu pro trh, proto bude potřeba měsíce a měsíce paper-tradovat a neustále přemýšlet o každém detailu, jak své obchodování vylepšit. Nikde na světě, a v obchodování toto platí zrovna tak, nepadají peníze z nebe samy od sebe. Pro každý finanční cíl je potřeba něco obětovat, a tak je naprosto nezbytné, aby naše finanční cíle v tradingu byly v naprosté harmonii s našimi aktuálními možnostmi. Samozřejmě, že naše cíle se budou u mnohých v průběhu času porůznu měnit. V začátku však musí být naprosto realistické a odpovídat našim možnostem. Pamatujte si (případně si tuto větu i vyvěste na nějaké viditelné místo), že:

 Až příliš mnoho lidí předčasně skončilo v tradingu

s neúspěchem jenom kvůli tomu, že jejich očekávání byla

zcela nerealistická a přehnaná.

27 www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Čím náročnější je náš vytyčený cíl,

tím silnější budeme potřebovat „hnací motor“

Nyní jsme si tedy stanovili zcela konkrétní cíl naší cesty, utvrdili se v tom, že ta

kový cíl musí nezbytně korespondovat s našimi aktuálními možnostmi a záro

veň si řekli, že na cestu za naším cílem se budeme muset adekvátně vybavit.

Mezi takovou výbavu patří, jak jsme si již řekli, adekvátní finanční kapitál

a adekvátní čas potřebný k učení, studování, testování, paper-tradingu, zís

kávání citu pro trhy atd. Do naší „výbavy“ potřebné k úspěšnému dosažení

našeho cíle však bude potřeba ještě jeden kritický element. Abychom se vů

bec mohli na (pro mnohé) náročnou a dalekou cestu, jakou finanční svobo

da a nezávislost ve formě jasně stanovených prostředků je, vůbec vypravit,

potřebujeme v první řadě skutečně mnoho energie a síly, která nám pomů

že zdolat v sobě veškeré pochybnosti a zároveň nás připraví na strastiplnou

cestu plnou překážek. Potřebujeme pořádný hnací motor, který nás vždy

podrží v těžkých chvílích, kdy budeme mít pocit, že se nehýbeme jakkoliv

vpřed, že se nám nedaří pohnout se z místa a že se nám náš cíl spíše vzda

luje, než přibližuje. Nedělejte si žádné iluze – takových okamžiků frustrace

a bezradnosti bude mnoho. Jak jsme si již řekli, nikde nepadají peníze z nebe

samy od sebe a bez námahy (i když trading má k tomu skutečně velmi blíz

ko). Dobrou zprávou je, že se skutečným hnacím motorem je reálné veškeré

takové těžké chvíle přečkat. Postupem času bude takových frustrujících oka

mžiků méně a méně, až nakonec jednou zmizí zcela úplně.

Kde takový hnací motor brát? Naším nejlepším motorem může být po celou

dobu právě naše motivace v podobě cíle naší cesty. Věřte mi, že není lepší

motivace a tudíž hnací motor než právě náš stanovený cíl, který jsme si vyty

čili již v začátku této kapitoly.

Cíl naší cesty tedy bude naší motivací neboli naším hnacím motorem. Kdyko

liv budete mít pocit, že váš hnací motor pomalu dosluhuje, je nejlepší vzpo

menout si opět, co je vlastně cílem cesty, proč jsme si takový cíl stanovili a jak

výrazně takový cíl s největší pravděpodobností naplní náš život. V momen

tech největší těžkosti je nezbytné a velmi pomáhá opět si vykreslit celý náš cíl

před očima a z našeho cíle opět načerpat potřebnou energii k jeho úspěšné

mu dosažení. Přesně specifikovaný cíl cesty tedy nemá jenom tu výhodu, že

budeme vědět, jak se co nejlépe připravit a co budeme na naši cestu potře

bovat, ale převážně nám náš cíl po celou cestu bude dávat potřebnou ener

28www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

gii, po celý čas bude náš cíl naším nezbytně nutným hnacím motorem, který

nás bude stále pohánět vpřed. A opět platí, že čím konkrétněji budeme znát

náš cíl a důvody, proč právě takového cíle chceme dosáhnout, tím „vypraco

vanější“ a „připravenější“ bude i náš hnací motor. Nepodceňujte sílu dobře

připraveného hnacího motoru!

A konečně – každý hnací motor potřebuje logicky i palivo, které bude ta

kový motor neustále pohánět vpřed. Takovým palivem v případě naší cesty

za úspěšným tradingem by se měla stát naprostá koncentrace na dosažení

našeho cíle. Čím více se budeme koncentrovat na cíl naší cesty, tím méně

budeme palivem pro náš hnací motor zbytečně plýtvat na jiné zbytečnosti

a tím spíše budeme mít šance, že k cíli dojedeme.

Vezměme si opět příklad špičkových sportovců. Každý šampión vám potvrdí,

že by nikdy nedokázal dosáhnout svých sportovních úspěchů, pokud by ne

byl plně koncentrovaný na svůj výkon. Koncentrace na každý krůček vedou

cí k cíli je nedílnou potřebnou součástí k dosažení úspěchu. Pokud se celou

svou myslí koncentrujeme na proces vedoucí k našemu cíli, pak a jedině

pak můžeme dosahovat neustálého zlepšování, růstu a pokroků. Pokud

si však dáme za cíl stát se úspěšným traderem a vydělávat potřebnou a sta

novenou částku peněz a zároveň budeme naše síly místo na cestu dosažení

cíle koncentrovat na mnohem méně důležité věci, jako například na opravu

naší chalupy (což může být proces vyžadující mnoho koncentrace) nebo na

postup v našem současném zaměstnání (což bude vyžadovat ještě více kon

centrace), pak svým palivem plýtváme v úplně jiném motoru a hnací motor

potřebný k dosažení cíle stanoveného v souvislosti s naším obchodováním

již nemá dostatek potřebné energie. I v tomto bodě tedy musíme začít být

maximálně realističtí a plně přijmout skutečnost, že bez naprosté koncen

trace na cestu vedoucí k dosažení našeho cíle jenom sotvakdy k našemu

cíli dojdeme. Pro mnohé to tedy bude znamenat na nějaký čas přehodnotit

své priority a začít většinu své síly koncentrovat na proces učení se úspěš

nému tradingu raději než na proces jiný (vyžadující adekvátní množství ener

gie) – jako například již zmíněný postup v zaměstnání apod.

Samozřejmě, existují jedinci, kteří jsou schopni své síly plně koncentrovat

i na více cílů různých charakterů najednou. Je však potřeba počítat s tím, že

i když koncentrace na více cílů naráz je možná, zároveň dáváme každému

z cílů menší dávky energie a oba cíle se tudíž dostaví později, než kdyby

chom do nich investovali svou plnou energii samostatně. www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Začněte se tedy na svůj cíl v oblasti tradingu plně koncentrovat a uvidíte, že s dostatečnou koncentrací budete dosahovat mnohem rychleji výraznějších pokroků a posouvat se tak na své cestě za cílem mnohem lépe a snáze. Shrnutí

 Abychom došli k našemu vytouženému cíli, musíme

nejprve naprosto přesně vědět, jakou podobu má náš cíl

mít.

 Jasná podoba našeho cíle nám umožní konfrontovat

takový cíl s našimi reálnými možnostmi; nezapomínejme,

že nereálná očekávání a cíle je jeden z prvořadých důvo

dů neúspěchu jak v tradingu, tak v mnoha dalších oblas

tech života.

 Pokud jsme si vyjasnili náš cíl a jeho spojitost s našimi

reálnými možnostmi a pokud tyto dvě věci nejsou ve vzá

jemném konfliktu, pak budeme potřebovat hnací motor,

který nám pomůže se k takovému cíli dostat.

 Hnacím motorem nám bude po celou dobu právě vi

dina našeho cíle. Je důležité naučit se mít náš cíl i jeho

plný význam pro náš život neustále na očích, převážně

pak v okamžicích, kdy náš motor bude „drhnout“ a my

budeme ve stavu stagnace a frustrace.

 A konečně – každý hnací motor potřebuje i palivo. Na

ším palivem po dobu celé cestky k cíli bude naše koncen

trace na daný cíl. Pokud budeme naše palivo koncent

rovat správným směrem, pouze pak se budeme moci na

naší cestě posouvat po malých krůčcích vpřed – až k sa

motnému konci našeho cíle.

30www.financnik.cz

WWWlNANCNIKCZ

Cvičení 1 – Cesta a její cíl

Cílem tohoto cvičení je co nejpřesnější stanovení cílů, a tím i vydání se na ces

tu za jejím dosažením.

Ze všeho nejdříve naprosto přesně specifikujte své cíle. Avšak pozor – ne

spěchejte! Nechte si vše řádně projít hlavou. Klidně několik dnů nebo i týd

nů. Ujasněte si vše do naprosto nejnemožnějších detailů. O svém cíli nesmíte

pochybovat – musí to být přesně to, co cítíte celým svým já. Buďte maximál

ně konkrétní a detailní. Vyhněte se abstraktním a nekonkrétním slovům.

Stažení

Stáhnout můžete e-knihu po uhrazení buďto v sekci nahoře ” Můj účet” –>Stáhnout Knihu, nebo také pomocí odkazu na zaslané faktuře, upozorňujeme že jsou povoleny 2 stažení a odkaz expiruje po 24 hodinách.