Sleva!

Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?

79 

Kniha předního představitele liberální ekonomie věnovaná problematice peněz, inflace a kritice měnové politiky jako takové.

Popis

I. Praktický návrh …………………………………………………………………………….28
Volný obchod v oblasti peněz …………………………………………………28
Návrh je schůdnější než utopická jednotná evropská měna ….29
Volný obchod v oblasti bankovnictví ………………………………………30
Jak zamezit vládě skrývat znehodnocení měny……………………..30
II. Teoretická východiska………………………………………………………………..32
Konkurence měn nebyla ekonomy nikdy diskutována ……………..33
Původní výhody vládního peněžního monopolu ………………………..33
III. Původ vládního privilegia emitovat peníze ………………………………..35
Vládní osvědčení o váze a čistotě kovu………………………………….36
Vznik papírových peněz…………………………………………………………..37
Politické a technické možnosti plynoucí z řízení
papírových peněz…………………………………………………………………….38
Peněžní monopol posílil vládní moc………………………………………….39
IV. Trvalé zneužívání vládního monopolu…………………………………………. 41
Historie je dlouhým příběhem inflací způsobených vládami…. 41
Místní a dočasné deflace raného středověku………………………..42
Absolutismus potlačil snahy obchodníků o vytvoření
stabilních peněz………………………………………………………………………43
V. Záhada zákonného platidla …………………………………………………………..45

Pověra vyvrácena spontánními penězi……………………………………. 46
Soukromé peníze jsou preferovány ………………………………………. 46
Zákonné platidlo vytváří nejistotu………………………………………… 49
Daně a smlouvy ………………………………………………………………………. 50
VI. Zmatení kolem Greshamova zákona ……………………………………………51
VII. Omezené zkušenosti s paralelními měnami
a obchodními mincemi ………………………………………………………………. 54
Paralelní měny………………………………………………………………………… 55
Obchodní mince……………………………………………………………………… 56
VIII. Vstup soukromých symbolických peněz do oběhu ………………… 58
Soukromý švýcarský „dukát“ …………………………………………………. 58
Konstantní, ale nikoli fixní hodnota ………………………………………. 60
Hlídací pes zvaný konkurence …………………………………………………61
IX. Konkurence mezi bankami emitujícími vlastní měny…………………. 66
Důsledky konkurence …………………………………………………………….. 67
„Tisíc hlídacích psů“: dostatečná záruka ……………………………… 68
Tři otázky………………………………………………………………………………. 69
X. Problémy s definicí peněz …………………………………………………………….71
Nejasný rozdíl mezi penězi a „ne-penězi“ …………………………….. 72
Pseudo-exaktnost, statistická měření a vědecká pravda …….. 73
Právní fikce a chybná ekonomická teorie ……………………………… 74
Významy a definice ……………………………………………………………….. 75
XI. Možnosti určení hodnoty konkurenční měny ……………………………. 77
Řízení nákupem a prodejem měny a (krátkodobými) úvěry…… 78
Běžná emisní politika……………………………………………………………… 79
Klíčový faktor: poptávka po penězích …………………………………….81
Rozvrátila by konkurence tento systém? ……………………………… 82
Znemožnila by existence parazitických měn řízení
hodnoty emitovaných peněz? ………………………………………………… 83
XII. Jakou měnu si veřejnost vybere? …………………………………………… 87

Čtyři možné způsoby využití peněz ………………………………………..88
(i) Hotovostní nákupy …………………………………………………………..89
(ii) Držba rezerv pro budoucí platby…………………………………..89
(iii) Standard pro odložené platby………………………………………90
(iv) Spolehlivá účetní jednotka……………………………………………90
XIII. Jaká hodnota peněz? ……………………………………………………………..92
„Stabilní hodnota peněz“ ………………………………………………………..92
Chyby vyrovnávání…………………………………………………………………..93
Kritéria volby ………………………………………………………………………….97
Efektivita pro účetnictví opět rozhodující ……………………………98
Velkoobchodní ceny komodit jako standard hodnoty
pro měny v mezinárodním měřítku………………………………………..100
XIV. Nevyužitelnost kvantitativní teorie pro naše účely……………….101
Přístup peněžních zůstatků… ………………………………………………..102
…a rychlost oběhu …………………………………………………………………103
Poznámka k monetarismu………………………………………………………104
Proč není indexace substitutem stabilní měny …………………….107
Historický důkaz ……………………………………………………………………110
XV. Žádoucí chování peněžní nabídky ……………………………………………..113
Nabídka peněz, stabilní ceny a rovnost investic a úspor………114
Iluze „neutrality peněz“ ………………………………………………………..115
Zvýšená poptávka po likviditě………………………………………………..116
XVI. Free banking ……………………………………………………………………………118
Jednotná národní měna, ne několik konkurujících si měn……..118
Vklady na viděnou působí jako bankovky nebo šeky……………..120
Nové řízení měn – nová bankovní praxe…………………………………121
Opozice k novému systému ze strany bankovního establishmentu… ………………………………………………..122
…a ze strany bankovní lobby …………………………………………………122
Problém „drahých“ (stabilních) peněz ………………………………….123
XVII. Již žádná další všeobecná inflace nebo deflace? ………………..125

Nic takového jako inflace tlačená cenami ropy (nebo čímkoliv
jiným) …………………………………………………………………………………… 125
Problém cenové a mzdové rigidity……………………………………….. 126
Omyl „výhodnosti mírné inflace“ …………………………………………. 127
Odpovědnost za nezaměstnanost by byla vrácena odborům. 129
Ochrana proti všeobecné deflaci ………………………………………… 130
XVIII. Měnová politika není ani žádoucí, ani možná …………………….. 132
Vláda – hlavní zdroj nestability …………………………………………… 132
Měnová politika – příčina depresí………………………………………… 134
Vláda se nemůže chovat v obecném zájmu………………………….. 135
Žádné další problémy s platební bilancí ………………………………. 135
Levné peníze jako droga………………………………………………………. 136
Zrušení centrálních bank……………………………………………………… 138
Žádné fixní úrokové míry…………………………………………………….. 139
XIX. Lepší disciplína než fixní směnné kurzy ………………………………… 141
Odstraňme ochranu oficiální měny před konkurencí ………….. 142
Lepší dokonce než zlato – „vratká kotva“ ……………………………. 143
Konkurence by poskytla lepší peníze než vláda …………………… 144
Nepotřebnost vládního peněžního monopolu……………………….. 144
Rozdíl mezi dobrovolně akceptovanými
a vynucenými papírovými penězi ………………………………………….. 145
XX. Měly by existovat oddělené měnové oblasti? ………………………… 148
Národní měny nejsou ani nevyhnutelné ani žádoucí ……………. 148
Rigidní mzdové sazby: zvyšování národní cenové
struktury není řešením ………………………………………………………… 150
Stabilní národní cenová hladina by mohla
rozvrátit hospodářskou aktivitu…………………………………………… 151
XXI. Vliv soukromých peněz na vládní finance a vládní výdaje…….. 153
Dobré národní peníze jsou nemožné
v demokratickém systému, kdy je vláda
závislá na parciálních zájmech…………………………………………….. 154
Vládní peněžní monopol a vládní výdaje ………………………………. 154

Vládní peníze a nevyrovnané rozpočty …………………………………155
Vládní moc nad penězi usnadňuje centralizaci……………………..156
XXII. Problémy přechodného období …………………………………………….159
Zabránění rychlému znehodnocení původní
monopolní měny ……………………………………………………………………..159
Zaveďme nové měny najednou, ne postupně ………………………..160
Změna politiky obchodních bank……………………………………………161
XXIII. Ochrana proti státu …………………………………………………………..163
Tlaky na návrat k systému národních měnových monopolů ….163
Neustále se opakující vládní pokusy o řízení
měny a kapitálových pohybů………………………………………………….164
XXIV. Dlouhodobý výhled……………………………………………………………….166
Možnosti existence více podobných měn……………………………..167
Zachování hodnoty dlouhodobých dluhů i v případě, že určitá
měna ztratí hodnotu……………………………………………………………..168
Nový právní rámec pro bankovnictví …………………………………….169
XXV. Závěry …………………………………………………………………………………….171
Zlatý standard není řešením ………………………………………………….171
Dobré peníze mohou vyplývat pouze z vlastního zájmu,
nikoli z dobročinnosti……………………………………………………………173
Jsou konkurenční papírové peníze uskutečnitelné? …………….174
„Hnutí za svobodné peníze“…………………………………………………..176
Dodatek …………………………………………………………………………………………..178
Shrnutí knihy…………………………………………………………………………………..182

Stažení

Stáhnout můžete e-knihu po uhrazení buďto v sekci nahoře ” Můj účet” –>Stáhnout Knihu, nebo také pomocí odkazu na zaslané faktuře, upozorňujeme že jsou povoleny 2 stažení a odkaz expiruje po 24 hodinách.