Rekonštrukcia železničných tratí: Chystá sa zrýchlenie na 160 km/h v ďalšom úseku. Ako sa hýbe modernizácia pri Žiline?

Železničná doprava v Európe naberá na dôležitosti, pričom mnohé železničné trate u nás sa nachádzajú v zlom technickom stave. Tento problém nevyhnutne ovplyvňuje spoľahlivosť, efektívnosť a bezpečnosť železničnej siete.

Prečo sú však železničné trate v takom zlom stave? Jednou z hlavných príčin je dlhodobý nedostatok investícií do infraštruktúry. Rokmi sa na rekonštrukcie a údržbu železničných tratí vynakladali minimálne finančné prostriedky, čo postupne prispelo k ich degradácii. Nepravidelná údržba a nedostatočná modernizácia vedú k zhoršeniu stavu koľají, zariadení na zabezpečenie jazdy a nedostatok prostriedkov smeruje do elektrifikácie.

Viac než kedykoľvek predtým je zrejmé, že riešenie týchto problémov si vyžaduje významné investície do železničných tratí. Rekonštrukcia infraštruktúry je zložitý proces, ktorý si vyžaduje nielen čas, ale aj obrovské finančné zdroje. Je to však nevyhnutný krok nielen pre zlepšenie mobility občanov a pre konkurencieschopnosť krajiny, ale aj pre ochranu životného prostredia. Železnica patrí medzi najekologickejšie spôsoby dopravy.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) tvrdia, že v nasledujúcom období sa plánuje viacero rekonštrukcií. Významnou stavbou je aj modernizácia pri Žiline.

Modernizácia pri Poprade

Počas tohto roka príde k začatiu realizácie stavby v úseku Poprad Tatry (mimo) – Vydrník. Ide o približne 14-kilometrový úsek. Lehota výstavby by mala byť 1 004 dní od odovzdania staveniska a cena diela je skoro 369 miliónov eur bez DPH.

Zajímavost :  Firmy dostali nový formulár pre cudzincov čakajúcich na udelenie národných víz

Modernizácia trate prinesie zvýšenie rýchlosti do 160 km/h, zvýšenie bezpečnosti prevádzky a cestujúcich, „zvýšenie priestorovej priechodnosti a únosnosti železničného spodku“ a rovnako podľa ŽSR prípade k zvýšeniu komfortu.

3fotky v galérii Plánovaná rekonštrukcia trate. Zdroj: ŽSR

Ďalšie úseky majú nasledovať

Správca železníc predpokladá, že koncom tohto roka bude spustené verejné obstarávanie na modernizáciu dvoch úsekov. Realizácia by mala potom začať v priebehu roka 2025. Pôjde o nasledujúce časti na trati Žilina – Košice:

· úsek trate Paludza (mimo) – Liptovský Hrádok

· úsek Vydrník (mimo)- Markušovce (mimo)

„V súčasnej dobe je zároveň ukončených alebo vyhlásených viacero verejných obstarávaní na projekty ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú už v realizácii, alebo ktorých začiatok realizácie predpokladáme v rokoch 2024/2025,“ popísala pre Aktuality.sk hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.

Pri trati Bánovce nad Ondavou – Humenné ide o elektrifikáciu a rekonštrukciu dopravnej cesty, ktorá sa týka úseku ŽST Hronský Beňadik – z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa. Ďalšie trate a zmeny, ktoré sa na nich chystajú:

· Šaštín – Kúty (modernizácia železničného zvršku)

· Šelpice-Boleráz (komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľ.č. 1)

· Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

· ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku

· Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, komplexná rekonštrukcia koľ. 1, 2

Zajímavost :  Poslancov čaká posledná riadna schôdza pred letom. Pozrite si témy, o ktorých budú rokovať

· Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia dĺžka 6,596 km so sanáciou železničného spodku, komplexná rekonštrukcia priepustov a nástupísk Bohdanovce, Vyšná Myšľa

· Margecany – Červená Skala, dĺžka 4,835km, rekonštrukcia

· komplexná rekonštrukcia výhybiek a SZZ Levice a DOZZ Veľké Kozmálovce

· zvýšenie kapacity trate v úseku Rača – Trnava – Leopoldov

Veľká investícia pri Žiline

Masívna investícia v histórii slovenských železníc, ktorá aktuálne spomaľuje príchod a prechod žilinskou stanicou, sa realizuje pri Žiline. Po dokončení sa očakáva skrátenie jazdných časov o približne desať minút.

„V roku 2024 v rámci uzla Žilina bude ukončená výluka párnej skupiny koľají v ŽST Žilina os. stanica. Do prevádzky budú uvedené nové dopravné koľaje a novovybudované nástupištia č. 3 a č. 4 vrátane nového trakčného vedenia a ďalších súvisiacich objektov a prevádzkových súborov,“ spresnila Vladimíra Bahýlová.

3fotky v galérii Aj keď sa dokončí uzol v Žiline, na väčšina trate bude stále 120 km/h rýchlosť. Zdroj: Strabag

Po ukončení výluky sa začne s prácami na nepárnej skupine koľají, tie potrvajú až do ukončenia stavby. Pokračovať budú práce na železničnom zvršku a spodku a na novom podchode pre cestujúcu verejnosť pri budove Pošty na Hviezdoslavovej ulici. Od 1. augusta 2024 bude uvedené do prevádzky novovybudované dočasné nástupište „u“ za nástupišťom č. 4 smerom k Váhu, z ktorého sa bude dať prejsť na Uhoľnú ulicu.

„Čo sa týka ukončenia termínu výstavby predmetnej stavby, tento je stanovený na december 2024, avšak z dôvodu nepredpokladaných okolností, ktoré nastali nepredvídateľne a súvisia predovšetkým s majetkovo-právnymi záležitosťami súkromného autobusového dopravcu, resp. ich následnými vplyvmi na realizáciu cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nemožno nateraz vylúčiť ani vplyv na predĺženie tohto termínu,“ popísala Bahýlová.

Zajímavost :  Odhady a očakávania. Toto by mohli byť nové tváre, ktoré nás budú zastupovať v Európskom parlamente

Už dlhšie obdobie sa spomína dokončenie úseku pri Žiline až v roku 2025.

Prečítajte si tiež:

Více zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO